Dankzeg­gingswake Brus­sel voor heilige pausen

Zonda­gavond 27 april wordt er in Brus­sel een dankzeg­gingswake gehouden voor de heiligverk­lar­ing van de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II in Rome, eerder die dag, de Zondag van de Barmhar­tigheid, door paus Fran­cis­cus. Mgr. André-Joseph Léonard, aarts­biss­chop van Mechelen-Brussel, zal in die wake voor­gaan. Hij zal de dubbele pauselijke heiligverk­lar­ing in Rome bij­wo­nen, waarna hij in aller ijl naar Brus­sel terug­keert om nog op tijd in Brus­sel te zijn. De twee­t­al­ige dankzeg­gingswake wordt gehouden in de kerk van St. Jacob op Kouden­berg aan het Kon­ingsplein.  
 

Ophef over pauselijk tele­foonge­sprek met Argen­ti­jnse vrouw

250414 00:00

In de inter­na­tionale media is ophef ontstaan over een tele­foonge­sprek dat paus op paas­maandag Franci

Bene­dic­tus XVI verwacht bij heiligverk­lar­ing

230414 23:51

Emeritus-paus Bene­dic­tus XVI wordt verwacht bij de heiligverk­lar­ing van de pausen Johannes XXIII en
 
   

Vlaamse leidt Vat­i­caans cen­trum tegen sek­sueel mis­bruik

230414 12:10

De Vlaamse the­ologe Kar­lijn Dema­sure gaat lei­d­ing geven aan het inter­na­tion­aal Cen­trum voor de Besch

‘Broed­er­lijk Delen’ tevre­den over vas­te­n­ac­tie 2014

230414 11:04

De Vlaamse vas­ten­cam­pagne van Broed­er­lijk Delen, die het paasweek­end ten einde liep, brengt  ver
 

Weinig belang­stelling Ned­er­land voor heiligverk­lar­ing pausen

230414 10:57

Er is betrekke­lijk weinig belang­stelling in Ned­er­land voor de heiligverk­lar­ing van de pausen Johanne

Vat­i­caan maakt zich op voor heiligverk­lar­ing twee pausen

220414 22:43

In het Vat­i­caan is van­daag een per­scon­fer­en­tie gehouden waarin de komende heiligverk­lar­ing van de pa
Kater­nen
Nieuws Fran­sis­caanse Schiphol­wake op Goede Vri­jdag
Vat­i­caan Paus: Ver­ri­jze­nis is ‘de basis voor ons geloof en onze hoop’
Ned­er­land Paus Fran­cis­cus belt met revalid­erende kar­di­naal Simo­nis
Ned­er­land Ned­er­landse Zondag van de Arbeid: ‘Werken met Toekomst’
Nieuws Ned­er­land: Vra­gen en antwo­or­den over meld­punt sek­sueel mis­bruik
Vat­i­caan Sint-Pietersplein veran­derd in bloe­men­paradijs
Ned­er­land ‘The Pas­sion’ suc­cesvol in Ned­er­land en Vlaan­deren
Wereld Goede Vri­jdag col­lecte voor het Heilig Land
Vat­i­caan Paus wast voeten van twaalf gehand­i­capten
Wereld Pasen 2014: kans voor een­heid en geza­men­lijk getu­ige­nis
Ned­er­land Breda: Voed­selac­tie Hoevense priester­stu­den­ten
Vat­i­caan Bene­dic­tus XVI: 87-ste ver­jaardag in gebed en med­i­tatie
Oud­ere nieuws­berichten
16 04 08:23 Kar­di­naal Parolin bidt voor marte­laren van onze tijd
15 04 10:23 Biss­chop Wiertz zegent kunst­werk slachtof­fers mis­bruik in
15 04 10:00 Paus brengt vre­des­groeten voor Pesach aan joodse gemeen­schap
14 04 09:07 Johannes Paulus II: grote patroon voor de wereld­jon­gerenda­gen
14 04 08:29 Antwer­pen: Hon­derd­jarige missiebiss­chop gehuldigd
14 04 05:22 Breda: Inter­view met biss­chop Liesen over oec­umene
14 04 05:13 Haarlem-Amsterdam: Nieuwe jon­geren­web­site
12 04 08:33 Vlaams-Brabant: 32ste Ommegang van het H. Kruis
12 04 08:10 Mgr. Léonard kondigt ‘Grote Maranatha-dag’ aan voor juni
12 04 06:19 Paas­bood­schap van de biss­chop van ‘s-Hertogenbosch
11 04 10:39 Roer­mond: sek­sueel mis­bruik door Mgr. Gijsen ‘aan­nemelijk’
11 04 10:10 Ned­er­land: Open kloos­t­er­dag in mei
Ont­moet­ing
Actuele zaken Er komt waarschi­jn­lijk een nieuwe grote oor­log
Prik­bord, oproepj… 40 jaar samen in lief en leed
Weke­lijks woord v… Roeping
Actuele zaken Paus tele­foonge­sprek hertrouwde geschei­den vrouw ?
Actuele zaken Appa­raten steeds sneller kapot
Prik­bord, oproepj… Artikel Rorate: weinig belang­stelling heiligverk­lar­ing pausen
Actuele zaken Foto’s van de heilige paus Johannes Paulus II. Hier een aanzet (1978)
Actuele zaken Bodar hekelt one­lin­ers paus Fran­cis­cus
Maatschap­pij en w… Altijd wat
Prik­bord, oproepj… JP II wist niets van mis­bruik Maciel’
Prik­bord, oproepj… Sulema komt naar Bel­gië
Vra­gen over geloo… Bij­belver­talin­gen
Oud­ere dis­cussies
22 04 09:38 Mijn kind is een won­der
22 04 10:44 Het schilderij van Wim, de bouw­pas­toor
21 04 08:36 Kijk eens naar deze vrouw!
21 04 05:31 Dubai
21 04 12:41 Stam + t… Gram­mat­ica op de nieuws­site
20 04 10:10 Cam­inho Por­tuguês
20 04 04:25 Meer dan 3,2 miljoen mensen keken naar “The Pas­sion”
20 04 03:37 35.000 Ned­er­landse bloe­men op Sint-Pietersplein
20 04 03:21 Vlaamse kri­jgt top­func­tie in Vat­i­caan
20 04 02:56 Agnus Dei — Paaswake
20 04 09:52 Zalig Pasen
20 04 12:07 Gebed­suur voor roepin­gen
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?