Dankzeg­gingswake Brus­sel voor heilige pausen

Zonda­gavond 27 april wordt er in Brus­sel een dankzeg­gingswake gehouden voor de heiligverk­lar­ing van de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II in Rome, eerder die dag, de Zondag van de Barmhar­tigheid, door paus Fran­cis­cus. Mgr. André-Joseph Léonard, aarts­biss­chop van Mechelen-Brussel, zal in die wake voor­gaan. Hij zal de dubbele pauselijke heiligverk­lar­ing in Rome bij­wo­nen, waarna hij in aller ijl naar Brus­sel terug­keert om nog op tijd in Brus­sel te zijn. De twee­t­al­ige dankzeg­gingswake wordt gehouden in de kerk van St. Jacob op Kouden­berg aan het Kon­ingsplein.  
 

Biss­chop Wiertz zegent kunst­werk slachtof­fers mis­bruik in

160414 00:23

Biss­chop Frans Wiertz van bis­dom Roer­mond heeft maandag 14 april samen met slachtof­fers van sek­sueel

Paus brengt vre­des­groeten voor Pesach aan joodse gemeen­schap

160414 00:00

Paus Fran­cis­cus heeft Ric­cardo Di Segni (foto), de opperrab­bijn van Rome, via hem de Joodse gemeensc
 
   

Johannes Paulus II: grote patroon voor de wereld­jon­gerenda­gen

140414 23:07

Gis­teren is op het Sint-Pietersplein bij gele­gen­heid van Palm­pasen de 29ste dioce­sane vier­ing van de

Antwer­pen: Hon­derd­jarige missiebiss­chop gehuldigd

140414 22:29

Afgelopen zater­dag is in de Sint-Laurentiuskerk in Antwer­pen de hon­derd­ste ver­jaardag gevierd van de
 

Breda: Inter­view met biss­chop Liesen over oec­umene

140414 19:22

Op 17 decem­ber 2013 werd biss­chop Liesen geïn­ter­viewd door drie leden van de Raad van Kerken te Bre

Haarlem-Amsterdam: Nieuwe jon­geren­web­site

140414 19:13

De jon­geren van Bis­dom Haarlem-Amsterdam hebben een nieuwe web­site gekre­gen met een geel-oranje ‘blo
Kater­nen
Vlaan­deren Vlaams-Brabant: 32ste Ommegang van het H. Kruis
Vlaan­deren Mgr. Léonard kondigt ‘Grote Maranatha-dag’ aan voor juni
Ned­er­land Paas­bood­schap van de biss­chop van ‘s-Hertogenbosch
Ned­er­land Roer­mond: sek­sueel mis­bruik door Mgr. Gijsen ‘aan­nemelijk’
Nieuws Ned­er­land: Open kloos­t­er­dag in mei
Ned­er­land Bis­dom­cat­e­cheet Ste­fan Mangnus wordt domini­caan
Vat­i­caan Paus vraagt vergev­ing voor mis­bruik door priesters
Ned­er­land Ont­moet­ing Ned­er­landse biss­chop­pen met CDA-politici
Europa EU: His­torische hoorzit­ting burg­erini­ti­atief ‘Eén van Ons’
Vlaan­deren Antwer­pen: Heiligverk­lar­ing pausen live in 3D-bioscoop
Vat­i­caan ‘Bank van het Vat­i­caan’ bli­jft bestaan
Vlaan­deren Kisikids te gast bij pas­toor Penne in Tollem­beek
Oud­ere nieuws­berichten
09 04 05:29 Gospel­con­cert zet pater Dami­aan in de kijker
09 04 05:06 Paus­reis Korea: thema en logo voorgesteld
09 04 04:34 Syrië: Paus staat stil bij moord op pater Frans van der Lugt
09 04 04:16 Paus begint cat­e­ch­esereeks ‘Gaven van de Heilige Geest’
08 04 07:45 Breda: dioce­sane vier­ing heiligverk­lar­ing pausen
08 04 02:32 Paus ver­sterkt col­le­gialiteit onder biss­chop­pen
08 04 01:50 ‘Voorhof der Hei­de­nen’ in Wash­ing­ton
07 04 09:43 Katholieke en Angli­caanse aarts­biss­chop voor sociale pro­jecten
07 04 12:33 Syrië: pater Frans van der Lugt ver­mo­ord in Homs
05 04 09:37 Kerk in Nood organ­iseert 4e ‘Avond van de Marte­laren’
05 04 09:27 Mgr. de Korte: Ere­di­enst in het Fries raakt het hart van de Friezen
05 04 08:47 Wie kent de “Nieuwe Kat­e­chis­mus” nog?
Ont­moet­ing
Prik­bord, oproepj… Pro­ces­the­olo­gie : bruik­baar of niet ?
Actuele zaken NPO Spirit
Prik­bord, oproepj… Paus: ‘Geen plaats voor mid­del­matige priesters’
Geloof en cul­tuur Plot tegen de kerk
Weke­lijks woord v… Geen mid­del­matigheid
Prik­bord, oproepj… Ik wil alle forum­mers een devote gevulde Goede Week toe wensen.
Humor Hebben katholieken meer humor dan protes­tanten?
Geloof en cul­tuur Fout­meld­ing 444!!!: Pag­ina: “RK-NL” niet gevon­den. Bedoelt U: “RK-NL-NIHIL”???
Prik­bord, oproepj… Biss­chop Jan Van Cauwe­laert, scheutist, is 100 jaar gewor­den. En werd gevierd.
Prik­bord, oproepj… Mis­bruik door biss­chop
Prik­bord, oproepj… Paus vraagt om vergev­ing voor kin­der­mis­bruik
Prik­bord, oproepj… Palm­pasen, de Goede Week en Pasen in Rome (Vat­i­can Player)
Oud­ere dis­cussies
11 04 10:37 Evan­gelie over de vrouw van Jezus is toch authen­tiek’
10 04 07:50 Heiligverk­lar­ing van de pausen in Antwer­pen
09 04 01:10 Paus bedroefd om pater Van der Lugt
09 04 10:53 Hoe een heel land gegi­jzeld wordt
09 04 10:33 klaag­muur
08 04 01:46 Je bent te snel gegaan
08 04 09:22 Vex­illa Regis
07 04 04:28 Uw ver­jaardag wordt gevierd, vier ook deze
07 04 01:34 Bid voor de ziel van pater Frans van der Lugt, Homs, Syrië
07 04 12:56 Stud­iedag rond Dode Zeerollen in Brugge
07 04 12:06 Een hulpje (uit­ge­breide ver­sie) voor het geweten­son­der­zoek
07 04 11:07 Polyg­a­mie, meer en meer
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?