Dankzeg­gingswake Brus­sel voor heilige pausen

Zonda­gavond 27 april wordt er in Brus­sel een dankzeg­gingswake gehouden voor de heiligverk­lar­ing van de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II in Rome, eerder die dag, de Zondag van de Barmhar­tigheid, door paus Fran­cis­cus. Mgr. André-Joseph Léonard, aarts­biss­chop van Mechelen-Brussel, zal in die wake voor­gaan. Hij zal de dubbele pauselijke heiligverk­lar­ing in Rome bij­wo­nen, waarna hij in aller ijl naar Brus­sel terug­keert om nog op tijd in Brus­sel te zijn. De twee­t­al­ige dankzeg­gingswake wordt gehouden in de kerk van St. Jacob op Kouden­berg aan het Kon­ingsplein.  
 

Sint-Pietersplein veran­derd in bloe­men­paradijs

190414 13:19

Het Sint-Pietersplein in Rome is weer veran­derd in een grote bloe­men­tuin, met het oog op de vier­ing

‘The Pas­sion’ suc­cesvol in Ned­er­land en Vlaan­deren

180414 23:05

Zowel in Ned­er­land als in Vlaan­deren is de opvo­er­ing van ‘The Pas­sion’ een groot suc­ces. In Ned­er­lan
 
   

Goede Vri­jdag col­lecte voor het Heilig Land

180414 22:45

Op Goede Vri­jdag is er wereld­wijd gecol­lecteerd voor het Heilig Land. De Vat­i­caanse con­ge­gratie voor

Paus wast voeten van twaalf gehand­i­capten

180414 00:00

Paus Fran­cis­cus heeft op Witte Don­derdag de voeten gewassen van twaalf gehand­i­capte man­nen en vrouwe
 

Pasen 2014: kans voor een­heid en geza­men­lijk getu­ige­nis

160414 23:24

Dit jaar vieren de kerken van de Oost­erse en West­erse tra­di­ties het Paas­feest op dezelfde datum. Dat

Breda: Voed­selac­tie Hoevense priester­stu­den­ten

160414 23:18

De afgelopen weken hebben de stu­den­ten van de priester– en diakeno­plei­d­ing Boven­donk in het bis­dom B
Kater­nen
Vat­i­caan Bene­dic­tus XVI: 87-ste ver­jaardag in gebed en med­i­tatie
Vat­i­caan Kar­di­naal Parolin bidt voor marte­laren van onze tijd
Ned­er­land Biss­chop Wiertz zegent kunst­werk slachtof­fers mis­bruik in
Vat­i­caan Paus brengt vre­des­groeten voor Pesach aan joodse gemeen­schap
Vat­i­caan Johannes Paulus II: grote patroon voor de wereld­jon­gerenda­gen
Vlaan­deren Antwer­pen: Hon­derd­jarige missiebiss­chop gehuldigd
Ned­er­land Breda: Inter­view met biss­chop Liesen over oec­umene
Ned­er­land Haarlem-Amsterdam: Nieuwe jon­geren­web­site
Vlaan­deren Vlaams-Brabant: 32ste Ommegang van het H. Kruis
Vlaan­deren Mgr. Léonard kondigt ‘Grote Maranatha-dag’ aan voor juni
Ned­er­land Paas­bood­schap van de biss­chop van ‘s-Hertogenbosch
Ned­er­land Roer­mond: sek­sueel mis­bruik door Mgr. Gijsen ‘aan­nemelijk’
Oud­ere nieuws­berichten
11 04 10:10 Ned­er­land: Open kloos­t­er­dag in mei
11 04 09:56 Bis­dom­cat­e­cheet Ste­fan Mangnus wordt domini­caan
11 04 04:59 Paus vraagt vergev­ing voor mis­bruik door priesters
10 04 08:52 Ont­moet­ing Ned­er­landse biss­chop­pen met CDA-politici
10 04 08:35 EU: His­torische hoorzit­ting burg­erini­ti­atief ‘Eén van Ons’
10 04 01:35 Antwer­pen: Heiligverk­lar­ing pausen live in 3D-bioscoop
09 04 06:13 ‘Bank van het Vat­i­caan’ bli­jft bestaan
09 04 05:56 Kisikids te gast bij pas­toor Penne in Tollem­beek
09 04 05:29 Gospel­con­cert zet pater Dami­aan in de kijker
09 04 05:06 Paus­reis Korea: thema en logo voorgesteld
09 04 04:34 Syrië: Paus staat stil bij moord op pater Frans van der Lugt
09 04 04:16 Paus begint cat­e­ch­esereeks ‘Gaven van de Heilige Geest’
Ont­moet­ing
Prik­bord, oproepj… Stam + t… Gram­mat­ica op de nieuws­site
Prik­bord, oproepj… Camino Por­tugues
Prik­bord, oproepj… Meer dan 3,2 miljoen mensen keken naar “The Pas­sion”
Prik­bord, oproepj… 35.000 Ned­er­landse bloe­men op Sint-Pietersplein
Actuele zaken Vlaamse kri­jgt top­func­tie in Vat­i­caan
Prik­bord, oproepj… Agnus Dei — Paaswake
Prik­bord, oproepj… Zalig Pasen
Prik­bord, oproepj… Gebed­suur voor roepin­gen
Prik­bord, oproepj… Bezin­ningsnamid­dag bij de zalige priester Poppe
Prik­bord, oproepj… Cat­e­ch­ese met zalige Priester Poppe
Humor DE GROENE GEKTE.
Maatschap­pij en w… Huw­bare leeftijd Irak: 9 maan­jaren
Oud­ere dis­cussies
19 04 12:35 “Een­heid met de Paus is een­heid met Petrus”
18 04 04:42 Eerste dag Noveen van de God­delijke Barmhar­tigheid
18 04 04:10 De paus wast vrouwen­voeten. Mag dat wel?
18 04 08:49 Goede Vri­jdag
17 04 01:55 Witte Don­derdag — Eucharistie — Priester­schap
16 04 10:50 De Dode Zeerollen van Qum­ran
16 04 03:47 Jezus: “Als jul­lie anderen hun mis­stap­pen vergeven …”
16 04 02:16 Pro­ces­the­olo­gie : bruik­baar of niet ?
15 04 05:37 NPO Spirit
15 04 04:46 Paus: ‘Geen plaats voor mid­del­matige priesters’
15 04 01:58 Plot tegen de kerk
15 04 11:48 Geen mid­del­matigheid
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?