((†)) RORATE©

Canonieke Vraagbaak Johannes Andreae


Hoe bereken je graad van verwantschap?

Geplaatst op http://www.rkkerkrecht.net/ op 2002-12-21

Binnen het canoniek recht is de telling sinds de Codex van 1983 simpel. Waar de Codex van 1917 nog dubbele tellingen kenden is het sinds 1983 gewoon:
1 per geboorte er bovenop. Daarnaast bestaat er een onderscheid tussen ´rechte lijn´ en ´zijlijn´.

Enkele voorbeelden:
Indien u de graad wil weten tussen u en uw grootvader begint u te tellen bij uzelf.
Naar uw ouders is 1 graad.
Naar de vader van uw vader/moeder is weer 1 graad.
Kortom: U en uw grootvader (opa) zijn 2e graads verwant. Aangezien u in de telling alleen maar naar boven bent gegaan is dit dus 2e graads in de rechte lijn.
(U en uw overgrootvader is nog een lijn verder, dat is dus 3e graads in de rechte lijn)

Indien men in de telling naar boven gaat en vervolgens weer naar beneden moet, is er sprake van ´zijlijn´.

U en uw broer bijvoorbeeld.
Naar de gemeenschappelijke ouders is 1 graad naar boven.
Naar uw broer is 1 graad naar beneden.
Kortom: u en uw broer broer/zus zijn 2e graads in de zijlijn.

Nou bijvoorbeeld u en een kind van uw oom.
Naar uw ouders is 1 graad naar boven (rechte lijn).
Naar uw grootouders is weer 1 graad naar boven (nog steeds rechte lijn dus).
Naar uw oom is echter 1 graad naar beneden (staat immers op dezelfde hoogte als uw vader/moeder). Dit betekent dat het dus een verwantschap in de zijlijn is!
Vervolgens nog naar het kind (uw neef of nicht) 1 graad naar beneden.
Kortom: U en uw nicht/neef zijn 4e graads verwant in de zijlijn
Kortom: U en uw oom/tante zijn ...... inderdaad 3egraads in de zijlijn verwant.

Ten laatste: u en een kind van uw broer/zus (ook nicht en neef in het Nederlands trouwens). Dat is dus 3e graads in de zijlijn. Immers het is één verder dan u en uw broer/zus.

Nogmaals:
1) Alles recht naar boven (ouders, grootouders, overgrootouders etc. noemt men rechte lijn).
2) Indien men terug moet naar naaste familie, zoals oom, tante, neef en nicht wordt het zijlijn.