Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Leger Des Heils op zoek naar erkenning

Leger Des Heils op zoek naar erkenning
BRUSSEL (KerkNet/Ananova) - Het Leger des Heils, waarvan de aanvraag om in Moskou als religieuze organisatie te worden erkend onlangs nog door een hogere Russische rechtbank werd afgewezen, zal blijven proberen die erkenning toch te krijgen. De organisatie wil daarvoor zelfs naar het Europese Hof van de Mensenrechten stappen als het moet.
Sinds de val van de Berlijnse Muur heeft het Leger des Heils zich vooral in de Russische hoofdstad verdienstelijk gemaakt met het helpen van armen en bejaarden. Vriend en tegenstander zijn vol lof - en soms ook wel een beetje afgunstig - voor het vele goede werk dat geleverd werd. Een omstreden Russische godsdienstwet uit 1997 vereist wel dat organisaties al een tiental jaar in Rusland actief moeten zijn voordat ze erkend kunnen worden. Het Heilsleger zag haar aanvraag eerder al door een lagere rechtbank afgewezen. Medio december werd dat vonnis door een hogere rechtbank bevestigd. In de praktijk betekent dit dat de organisatie het werken onmogelijk wordt gemaakt. De niet-erkenning is vooral gemotiveerd op basis van het feit dat het Leger Des Heils "militair gestructureerd" is, dat de leden uniformen dragen en net zoals in het leger verschillende rangen hebben.
De Britse woordvoerder van het Leger Des Heils, Bill Cochrane, bevestigde dat de afdeling Moskouse afdeling van zijn organisatie desondanks alles haar activiteiten zal verder zetten. De leden laten zich door het vonnis niet ontmoedigen, ook al moest hij toegeven dat zij zich zorgen maken over de evolutie in de Russische hoofdstad. Cochrane bevestigde ook dat de zaak nu voor het Europese Hof van de Mensenrechten wordt gebracht om er alsnog de erkenning af te dwingen.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken