Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus: natuurwet is blijvende basis voor dialoog onder mensen

Paus: natuurwet is blijvende basis voor dialoog onder mensen
VATICAAN (KerkNet/VIS) - Paus Johannes Paulus II noemde vrijdag de natuurwet één van de belangrijkste doctrines van het patrimonium van de mensheid.
Hij deed dat tijdens een ontmoeting met de deelnemers aan de voltallige vergadering van de Congregatie van de Geloofsleer, die deze week in Rome samenkwam. "Door de Openbaring", zo voegde hij eraan toe, "kwam die natuurwet tot voltooiing".

De paus verwees naar het verval van het besef van de natuurwet en onderstreepte dat die een blijvende basis kan vormen voor de dialoog onder mensen "met verschillende oriëntaties en achtergronden, die zich samen willen inzetten voor het gemeenschappelijke welzijn".

"Op zo'n beangstigend moment voor de toekomst van zovele naties, gemeenschappen en individuen... kan ik enkel gelukkig zijn met de vele studies die ondernomen worden om de waarde van deze leer te herontdekken, ook al in het licht van de uitdagingen waarmee gelovigen die bij het wetgevende werk betrokken zijn geconfronteerd worden om de menselijke waardigheid en rechten te verdedigen".

Tijdens de toespraak verwees de paus naar de verschillende onderwerpen die de voorbije week besproken werden en hij wees op de moeilijkheden om de inhoud daarvan te verwerken en de noodzaak van samenwerking om die te verspreiden, evenals de moeilijkheden bij de toepassing van de praktische consequenties die hieruit volgen. "Dat heeft gevolgen voor alle dicasteries van de Romeinse Curie".

De paus had ook aandacht voor de overdracht van de fundamentele waarheden aan de gelovigen. "Dit vraagt aandacht en nadere studie". Zo zal men moeten nagaan welke rol de communicatiemedia hierbij kunnen spelen en welke de criteria zijn voor de evangelische taal, die hoe dan ook de kracht heeft te bevrijden.

"Om een antwoord te vinden op al deze vragen moeten we aandachtig naar elkaar luisteren en de bisschoppenconferenties, individuele bisschoppen en al diegenen die het Goede Nieuws verkondigen nauwer betrekken".

De ontmoeting had plaats op het einde van de jaarlijkse voltallige sessie van de leden van de Congregatie voor de Geloofsleer. Tijdens de bijeenkomst werd vooral tijd vrijgemaakt voor een evaluatie van de werkzaamheden van de voorbije twee jaar. Daarbij ging nogal wat aandacht uit naar de reacties op "Dominus Iesus".

Tegelijkertijd werd een begin gemaakt met de discussies over twee nieuwe thema's: de eucharistie en het belang van de natuurwet, die een belangrijk aandeel zullen hebben in de werkzaamheden van de commissie in de komende maanden.
 
 

 

Rorate Zoeken