Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Muskens: "Rome dacht dat ik een synode niet aankon"

BREDA - Tijdens een persconferentie op donderdagmiddag in Breda vertelde bisschop Muskens over zijn reis naar Rome. Hij was daar de afgelopen dagen om te praten over het Vaticaanse verbod op het houden van een synode in zijn bisdom.
Muskens had in het Vaticaan een grondig gesprek met kardinaal Re, van wie het verbod afkomstig was.

'In Rome is men ervan overtuigd dat in de Nederlandse kerkprovincie een agressie leeft die mij als bisschop zou overspoelen. Dat ik een synode niet had aangekund. Ik zei tegen Re: de bisschop van Rome en die van Breda hebben precies dezelfde gedachte; ze willen de kerk tegen de secularisatie beschermen.

'Ik zei ook dat, nu eenmaal besloten was de synode niet door te laten gaan, we wel het jubileum van het bisdom op soortgelijke wijze willen vieren. Je moet daar in Rome toch proberen een goede sfeer te houden. Re werd steeds enthousiaster, en uiteindelijk hebben we elkaar omhelsd.'

In navolging van onder anderen kardinaal Carlo Martini van Milaan, pleit Muskens voor de invoering van een permanente wereldsynode, waarin alle bisschoppen kunnen meepraten over het bestuur van de rooms-katholieke kerk. 'In de strijd tegen de ontkerkelijking kan de kerk het best bestuurd worden op basis van collegialiteit'.
 
 

 

Rorate Zoeken