Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Pauselijke vredesduif veroorzaakt hilariteit tijdens ´Kinderdag voor de vrede´

Pauselijke vredesduif veroorzaakt hilariteit tijdens ´Kinderdag voor de vrede´
VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - Honderden kinderen van de Azione Cattolica in Rome waren gisteren naar het Sint Pietersplein gekomen om samen met de paus een "kinderdag van de vrede" te vieren. Twee kinderen die naast de Paus op het balkon stonden lieten een koppel duiven los, en dat zorgde onverwachts voor grote hilariteit...
Eén van de vredesduiven vloog weg, maar de tweede duif vloog langs de paus terug naar binnen, de pauselijke werkkamer in. De duif fladderde korte tijd rond in de pauselijke vertrekken voordat men hem te pakken had. De paus was zichtbaar geamuseerd door het incident en lachte toen de duif onder luid applaus van de aanwezigen op het Sint Pietersplein voor de tweede maal werd losgelaten.

De paus noemde de duiven een belangrijk symbool van de vrede. "Het gaat hier om een betekenisvol gebaar, opgedragen aan zoveel kinderen die, helaas, nog het slachtoffer zijn van oorlogen en van ernstig onrecht".

De paus sprak de wens uit dat "de inspanning van allen het respect moge garanderen voor de fundamentele rechten van ieder menselijk wezen dat op aarde geboren wordt."

'Gezondheidszorg is mensenrecht'

Het 81-jarige hoofd van de katholieke kerk noemde de gezondheidszorg een mensenrecht dat verdedigd en gewaarborgd moet worden. Volgens de paus blijven ziekten zich in de wereld verspreiden die allang verslagen hadden moeten zijn. Als voorbeeld noemde de paus de ziekte Lepra. Hij bad de maagd Maria, om "met haar moederlijke zorg onze zieke broeders en zusters bij te staan".

De paus bedankte in zijn toespraak nogmaals alle deelnemers aan de vredesbijeenkomst in Assisië en bedankte met name de jongeren "die met hun typische enthousiasme de stad Assisi bij gelegenheid van deze ontmoeting zo levendig hebben gemaakt. De toekomst van de wereld is aan hen, aan de nieuwe generatie, toevertrouwd".

De paus noemde de dag in Assisi "een nieuwe mijlpaal op de weg naar de schepping van de beschaving van vrede en liefde".
 
 

 

Rorate Zoeken