Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bisschop Muskens wil Derde Vaticaans Concilie: ´de Kerk is stuurloos geworden´

Bisschop Muskens wil Derde Vaticaans Concilie: ´de Kerk is stuurloos geworden´
HILVERSUM (RKnieuws.net) - Bisschop Muskens van Breda heeft zich in het televisie-programma Studio RKK kritisch uitgelaten over de huidige gang van zaken in het Vaticaan. Hij hekelde de "stuurloze situatie" die er op dit moment zou bestaan. Volgens de bisschop van Breda "moeten we om allerlei redenen naar een Derde Vaticaans Concilie toe".
Bisschop Muskens is net terug van een bezoek aan Rome. "In Rome heb ik met kardinalen gesproken die mij zeiden zeer bedroefd te zijn dat de Bredase synode is verboden." De bisschop kwam vorig jaar met het plan om een diocesane synode organiseren bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van zijn bisdom, maar het Vaticaan reageerde negatief op dit voornemen.

'Stuurloze situatie'

De meningsverschillen onder Vaticaanse prelaten ten aanzien van dit plan zijn voor de Bredase bisschop een teken dat het niet goed gaat in het Vaticaan. "Er heerst verdeeldheid in opvattingen over van alles en nog wat. Dat is een slechte zaak. Er is een beetje een stuurloze situatie ontstaan."

Dit is volgens de bisschop van Breda mede te wijten aan de slechte gezondheid van de paus. Volgens hem heeft de paus zelf in 1983 erop aangedrongen dat in de Codex, het wetboek van de katholieke kerk, zou worden opgenomen dat de paus zich kan terugtrekken.

'Paus moet meer van deze wereld worden'

"De paus doet nog ontzettend veel goed hoor; Assisië vorige week was een grandioos succes, een grandioze prestatie. Maar hij moet het zelf beslissen, staat er in de Codex." Volgens bisschop Muskens moet de paus van deze wereld blijven. "En daar hoort ook bij dat als je lang genoeg gewerkt hebt, je best nog enkele jaren mag genieten van een omgeving waar je graag bent, en al die zorgen niet meer hebt". Volgens de bisschop van Breda zou dit "het pausschap nog meer van deze wereld maken en dat moet ook".

Bisschop Muskens uitte al eerder forse kritiek op de Vaticaanse curie, die volgens hem teveel macht zou hebben gekregen nu de paus door ziekte en ouderdom zijn greep op de gang van zaken verliest. In het blad Vrij Nederland zei mgr. Muskens "Je kunt natuurlijk niet zeggen `ik hoop dat de paus snel doodgaat'. Maar hij zou nóg meer de paus van de eeuw worden als hij zou besluiten zich terug te trekken in een cottage in de Poolse Karpaten".

Celibaat

Bisschop Muskens uitte ook kritiek op het verplichte celibaat voor priesters. "In de oosterse katholieke kerk is het wèl mogelijk om gehuwde mannen tot priester te wijden, maar als je een paar kilometer verder naar het westen gaat, kan het ineens niet meer. Ik vind dat jammer."

Volgens bisschop Muskens had het Tweede Vaticaans Concilie gesteld dat ook 'Viri Probati', beproefde gehuwde mannen, tot priester gewijd zouden moeten worden. "Het is één van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie die in de loop der jaren weggeduwd zijn, niet serieus genomen zijn, niet in beleid zijn omgezet".

Derde Vaticaans Concilie

Volgens mgr. Muskens "moeten we om allerlei redenen naar een Derde Vaticaans Concilie toe om alles eens definitief te regelen". Hij zou op zo'n Concilie best een pleidooi willen houden voor het wijden van gehuwde mannen.

De uitzending van Studio RKK is ook online te bekijken: <a href="http://www.katholieknederland.nl/omroep/media_rkk/3833.html" target="_blank"><u>Klik hier</u></a>
 
 

 

Rorate Zoeken