Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Tevredenheid over kerkelijke huwelijksinzegening

Tevredenheid over kerkelijke huwelijksinzegening
AMSTERDAM (RKnieuws.net) - Onder grote nationale en internationale belangstelling zijn prins Willem-Alexander en Máxima zaterdag 2 februari in het huwelijk getreden. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vond plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Na afloop was er grote tevredenheid over het verloop van de viering.
De voorganger van de hervormde dienst was emeritus-dominee Carel Ter Linden. Opvallend was dat hij zich bij het begin van de kerkelijke dienst richtte tot de ouders van Maxima. Ook de Argentijnse katholieke priester Rafaél Braun leverde een bescheiden bijdrage aan de huwelijksdienst. Terwijl Máxima zichtbaar ontroerd was, las hij het bruidspaar in het Spaans een deel uit het bijbelboek Ruth voor. Hij sprak zijn zegen uit over het huwelijk en wenste het paar veel geluk. Hij bad voor een kinderrijk huwelijk.

Gedeeld geloof

In zijn preek stond dominee Carel Ter Linden stil bij het geloof van bruid en bruidegom: "het geloof zelf, dat jullie vandaag naar deze kerk brengt, het geloof in God, de God van Abraham en Mozes en Jezus, dat deelden jullie al samen".

Volgens Ter Linden was het een bewuste keuze om het huwelijk in de kerk beginnen, omdat het "immers alles met liefde te maken heeft, als twee mensen beloven om elkaar nabij te zijn voor de rest van hun leven en elkaar gelukkig en sterker te maken, en samen te werken aan een betere wereld", zo citeerde Ter Linden het bruidspaar. "En waar kunnen wij dat beter doen, als God liefde is, dan onder zijn zegen in zijn huis van liefde?" had Máxima gezegd.

Volgens Ter Linden had Willem-Alexander hem gezegd niet zonder het geloof te kunnen leven: "Het geeft mij houvast in moeilijke tijden en bij moeilijke beslissingen. Het geeft me ook iets waaraan ik uiteindelijk verantwoording kan en mag, ja moet afleggen. Dat is voor mij de manier om zelfrespect en eigenwaarde hoog te houden, en soms tegen de stroom in te blijven gaan , omdat je zeker weet dat je op het juiste spoor zit", zo citeerde Ter Linden de kroonprins.

Wederzijdse geloofsverrijking

Dominee Ter Linden zei te hopen dat de verschillende geloofstradities van Willem-Alexander en Máxima een wederzijdse verrijking zouden geven: "Misschien dat de beide tradities waarin jullie zijn opgegroeid - de roomskatholieke en de protestantse, elk met een eigen rijkdom in geloofsbeleving, misschien dat die beide tradities jullie leven mogen verrijken en verdiepen."

Op het einde van de dienst reikte dominee S. de Vries een bijbels uit aan het bruidspaar. Willem-Alexander ontving een Spaanstalige, Argentijnse bijbel. Máxima kreeg een klassieke Statenvertaling uit 1637 overhandigd.

Tevreden

Kardinaal Simonis zei heel tevreden te zijn over de vorm die was gekozen voor de kerkelijke inzegening van het huwelijk. "Er is nu eenmaal een groep Nederlanders die moeite hebben met de combinatie 'Oranje-Katholiek'. Daarom is dit een goede vorm". De kardinaal noemde de vorm van de viering "een oecumenische geste"

Op de vraag of hij zelf niet betrokken had willen zijn bij de huwelijksviering, zei kardinaal Simonis: "Ik heb voor ze gebeden, en dat is uiteindelijk het belangrijkste".

De kardinaal vond dat priester Braun een "bescheiden bijdrage" leverde aan de viering. "Hij deed onder meer de ondervraging van de getuigen. Dat was het enige waarvan ik dacht: daar zou wat uitleg bij moeten. Wij kennen dat niet in de katholieke kerk, maar waarschijnlijk komt dat uit Argentinië".

'Een glorievol gebeuren'

Ook oud-bisschop van Rotterdam, mgr. Bär, was een van de gasten bij het huwelijk. Bij aankomst in Amsterdam noemde mgr. Bär, met wie Máxima de afgelopen maanden regelmatig contact had, het huwelijk een "glorievol gebeuren". Naast kardinaal Simonis en mgr. Bär waren ook bisschop Punt van Haarlem en bisschop van Luyn van Rotterdam uitgenodigd bij de plechtigheid.
 
 

 

Rorate Zoeken