Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Kasper wil toch naar Moskou

Kardinaal Kasper wil toch naar Moskou
VATICAANSTAD (Kerknet) - In een gesprek met Radio Vaticaan bekende kardinaal Walter Kasper, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid, erg ontgoocheld te zijn over de Russisch-orthodoxe reacties ten aanzien van de oprichting van de vier Rooms-katholieke bisdommen. Niettemin blijft hij geloven dat de dialoog wordt verder gezet en hoopt hij later dit jaar alsnog naar Moskou te kunnen gaan voor een lijmpoging.
Zowel theologisch als bestuurlijk staat er wellicht geen enkele andere christelijke Kerk zo dicht bij de katholieke Kerk, als de orthodoxe. Die band van sympathie kreeg nog eens een extra stimulans tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, toen de orthodoxe Kerken ook uitdrukkelijk zusterkerken genoemd werden.

'Provocatie'

Maar die geprivilegieerde positie ten spijt, reageerde het patriarchaat in Moskou een week geleden furieus op de aankondiging van de oprichting van vier katholieke bisdommen. Het patriarchaat beschouwt dit als het ontstaan van een rivaliserende Kerk. Patriarch Aleksej II verklaarde vorige week dinsdag nog dat "De oprichting van een kerkelijke provincie in essentie betekent dat er een katholieke Kerk in Rusland wordt opgericht met hoofdzetel in Moskou en dat die ook aanspraak maakt op gelovigen onder het hele Russische volk dat cultureel, spiritueel en historisch het volk is van de Russisch-orthodoxe Kerk". Patriarch Aleksej II heeft het met andere woorden over een regelrechte provocatie en als de start van een katholieke evangelisatie van Rusland. Daarmee herhaalt hij in essentie niets anders dan het traditionele verwijt van proselitisme.

"Volledig ten onrechte," aldus kardinaal Kasper vorige week nog op Radio Vaticaan. Hij ontkende dat het Vaticaan met de oprichting van de bisdommen nu werk zou gaan maken van de bekering van de Russen. Wel noemde hij de oprichting het logische gevolg van de overgang van kerkelijke administraties in de duidelijkere kerkelijke structuren van de bisdommen. "Een zuiver administratieve maatregel dus".

Geschrokken

Niettemin bekende kardinaal Kasper dat hij geschrokken was van de felle reactie in Moskou. Zo liet metropoliet Kirill weten dat de geplande ontmoeting met kardinaal Kasper maar beter kan afgelast worden, omdat men elkaar op dit ogenblik toch niks te zeggen heeft. Moskou dreigde er vlak na de bekendmaking ook mee de banden totaal te verbreken.

Kardinaal Kasper gelooft dat het allemaal zo ver niet zal komen. Hij meent dat de scherpe reactie veroorzaakt wordt door twee misverstanden. Allereerst hebben orthodoxen en katholieken een verschillende verstaan van de term 'metropoliet' en bovendien vreest het patriarchaat een expansie van de katholieke Kerk.

De Moskou Times van zijn kant wijst erop dat de katholieke Kerk al bij al omzichtig en rekening houdend met de Russisch-orthodoxe gevoelens te werk is gegaan. Zo werden de katholieke bisdommen niet naar Russische steden genoemd, maar wel naar de heiligen voor wie er in deze steden al katholieke kathedralen zijn opgericht. Er is dus geen sprake van het aartsbisdom Moskou, wel van het aartsbisdom van Onze-Lieve-Vrouw van Moskou. Aartsbisschop Kondrusiewicz krijgt niet de titel van patriarch, maar wel die van metropoliet, niet van, maar wel 'in' Moskou.

'Ongelukkige timing'

Maar ook de Moskou Times wijst op de toch wel ongelukkige timing. De oprichting van de bisdommen komt er net voor het bezoek van kardinaal Kasper. De oorzaak daarvan ligt volgens de krant in de verdeeldheid in Rome. Daar zijn er al sinds het Tweede Vaticaans Concilie twee strekkingen: een die nauwere banden wil met de orthodoxen en hoopt door dialoog tot eenheid te komen en een andere strekking die de katholieke Kerk wil uitbreiden. Volgens de Moskou Times bewijst de beslissing dat het Vaticaan geen homogeen blok is. "Terwijl de ene partij de relatie wil verbeteren, wil de andere iets anders", zei een anonieme woordvoerder van het patriarchaat in Moskou.

Toch blijft kardinaal Kasper hopen nog dit jaar naar Moskou te kunnen reizen.Kasper hoopt dat hij met zijn bezoek de breuk, die na de oprichting van de vier katholieke bisdommen ontstaan is, opnieuw kan lijmen.
 
 

 

Rorate Zoeken