Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kerken in Afrika onmisbaar bij het terugdringen van aids

Kerken in Afrika onmisbaar bij het terugdringen van aids
ROODEPOORT, ZUID-AFRIKA (KerkNet/RKnieuws.net) - Onlangs werd in Zuid-Afrika een dorp geopend dat speciaal is ingericht voor de verzorging van patiënten die aan de ziekte aids lijden. In het "Sparrow Rainbow Village" kunnen zo'n 450 mensen wonen, waaronder 100 kinderen. Het dorp is oorspronkelijk een initiatief van een plaatselijke kerk. Het Amerikaanse blad "Newsweek" ging deze week uitgebreid in op de rol die kerken in Afrika spelen bij de bestrijding van aids-epidemie.
Veel Afrikaanse landen gaan zwaar gebukt onder de gevolgen van de aids-epidemie. Vooral zuidelijk Afrika wordt hard getroffen. In Zuid-Afrika zou een op tien, of zelfs een op negen mensen besmet zijn met aids: in totaal naar schatting 4,7 miljoen mensen.

Kerken proberen op verschillende manieren te helpen bij de bestrijding van de aids-epidemie en in de zorg voor de slachtoffers. "De meeste van mijn leeftijdsgenoten, waarmee gestudeerd heb of opgegroeid ben, zijn overleden", zegt de Anglicaanse priester Evatt Mugagura aan Newsweek. Aan het begin van de jaren negentig was bijna 14% van de bevolking van zijn land, Oeganda, met aids besmet. Volgens Mugagura hebben de kerken in zijn land te lang over dit onderwerp geaarzeld.

Praktische aanpak

Hijzelf verkiest een praktische aanpak boven een dogmatisch standpunt. Ondanks de kerkelijke leer en zijn eigen visie over geboortecontrole is hij toch maar begonnen met het uitdelen van condooms in zijn parochie. Volgens hem zijn er in Oeganda nogal wat priesters en christelijke leken betrokken bij de voorlichting en de verstrekking van condooms. De praktische aanpak lijkt succes te hebben: in tien jaar tijd is het percentage besmette mensen teruggedrongen tot 8,3%.

Volgens de Amerikaan Paul De Ley kunnen de christelijke kerken in Afrika een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van aids . Hij wijst er op dat 40% van de gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de missiecongregaties verstrekt wordt. Maar kerken zijn niet altijd even daadkrachtig ten aanzien van het probleem. De situatie wordt soms verkeerd ingeschat. "Ik wist niet dat het zo erg gesteld was in Afrika", zei de Nigeriaanse Mgr. John Aniagwu aan Newsweek in reactie op de cijfers die hem werden gepresenteerd. Gabriel Kpokame, een evangelische voorganger binnen de Pinksterkerk, zegt dat men in zijn kerk nooit over aids preekt omdat men ervan uitgaat dat christenen geen overspel plegen of geen gedrag vertonen waardoor ze besmetting kunnen oplopen.

Morele overwegingen

Daar komt bij dat iedere kerk haar eigen morele overwegingen maakt als het gaat over de wijze waarop de epidemie bestreden moet worden. Ook binnen de katholieke kerk bestaan daarover verschillende inzichten. In Namibië verkondigen de katholieke leiders de 'ABCD'- boodschap: "Abstain, Be faithfull, use Condoms, or face Death". De bisschoppen van Zuidelijk-Afrika hebben beduidend meer moeite met de 'C' van deze boodschap, en hebben getracht de katholieke leer te verzoenen met de bestrijding van aids. Daarom besloten ze uiteindelijk het condoom niét promoten, maar de katholieke kerk is wel een van de belangrijkste actoren bij de bewustmaking en de verzorging van aidspatiënten. Tegelijk pleit de Zuid-Afrikaanse katholieke kerk voor de verspreiding van aids-remmende medicijnen bij zwangere vrouwen.

Het is volgens Newsweek duidelijk dat aids de Kerken heel zwaar op de proef zal blijven stellen. Het geloof kan de mensen hoop geven, maar de armoede van het continent blijft een zware schaduw werpen op de bestrijding van de epidemie en de behandeling van de mensen die met aids besmet zijn. "De behandeling met medicijnen blijft duur en de meeste mensen kunnen het zich niet permitteren. Ze kunnen het zich gelukkig wel veroorloven om hun hoop op God te stellen", besluit het artikel.
 
 

 

Rorate Zoeken