Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vijf heiligverklarings-plechtigheden op stapel

Vijf heiligverklarings-plechtigheden op stapel
VATICAAN (KerkNet/VIS/KNA) - Het Vaticaan kondigt de heiligverklaring aan van Josemaria Escriva de Balaguer (1902-75), pater Pio da Pietrelcina (1887-1968) en de Mexicaanse indiaan Juan Diego (1474-1548). Samen met hen worden ook een priester, enkele mannelijke en twee vrouwelijke religieuzen heilig verklaard.
De paus plant in totaal vijf plechtigheden voor de nieuwe heiligverklaringen. De paus had op 20 december al een aantal wonderen erkend, die de weg vrijmaakten voor de heiligverklaring.

Escrivá

De meeste aandacht gaat wellicht uit naar de heiligverklaring van Josemaria Escriva, de stichter, in 1928, van het Opus Dei. Hij wordt op 6 oktober heiligverklaard. Zijn heiligverklaring valt samen met de vieringen ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van zijn geboorte. Josemaría Escrivá de Balaguer werd in 1902 in Barbastro in het Spaanse Aragon geboren. Basisprincipe van zijn verkondiging was dat de "volheid van het christelijke leven ook in gewone omstandigheden bereikbaar is". In 1925 werd hij in Saragozza priester gewijd en op 2 oktober 1928 stichtte hij in het Spaanse Madroir het Opus Dei. Het Opus Dei werd overeenkomstig het canoniek recht als een prelatuur georganiseerd en wil de heiligheid van leken bevorderen via hun gewone dagelijkse arbeid. Bij zijn overlijden in 1975 telde de beweging al 60.000 leden - vandaag naar schatting 80.000 - verspreid over de vijf continenten. In 1982 werd het Opus Dei door paus Joannes Paulus II tot persoonlijke prelatuur verheven.

Op 17 mei 1992 werd Josemaría Escrivá op het Sint-Pietersplein te Rome zalig verklaard. Mgr. Escriva en zijn Opus Dei hebben felle voor- én tegenstanders. Volgens sommigen is het Opus Dei bijna een sekte binnen de Kerk. Anderen stellen dan weer dat de invloed van het Opus Dei fel overdreven is en dat Escriva bij de oprichting van het Opus Dei in 1928 - en dus lang voor het Tweede Vaticaans Concilie - begrepen had welke belangrijke rol geëngageerde leken in de Kerk te vervullen hebben.

Pater Pio

De kapucijn en stigmaticus pater Pio wordt op 16 juni heilig verklaard. Francesco Forgione werd in 1887 geboren in Pietrelcina, in het zuiden van Italië. In 1903 trad hij bij de kapucijnen in en nam hij de naam Pater Pio aan. In 1910 werd hij priester gewijd. In november 1917 vestigde hij zich in het klooster van San Giovanni Rotondo, dat voor eeuwig met hem geassocieerd zal worden.

De stigmata, waarvoor hij zo bekend werd, beginnen op 20 september 1918. Na een extase krijgt de Italiaanse monnik de wonden van de gekruisigde Christus. Vanaf dan beginnen de vreemde verhalen over de kruiswonden en buitengewone genezingen van pater Pio de ronde te doen. Pio wordt een echte volksheilige, die vooral in de zuiderse landen maar ook in Frankrijk erg populair en bekend is. Zijn heiligverklaring moet vooral een tegengewicht vormen voor diegenen die puur rationeel hun geloof nastreven.
Pater Pio werd op 2 mei 1999 door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Dat gebeurde tijdens één van de drukst bijgewoonde vieringen uit de geschiedenis van de katholieke Kerk. Ook nu weer werd in het bedevaartsoord van San Giovanni Rotondo met minutenlang applaus op de aankondiging van de heiligverklaring van pater Pio gereageerd.

Juan Diego

De heiligverklaring van de Mexicaanse indiaan en volksheld Juan Diego (1474-1548) zal vooral door de toch al fel belaagde Mexiciaanse indianen op gejuich onthaald worden. Paus Joannes Paulus II zal voor de heiligverklaring op 30 juli naar Mexico reizen.

Volgens de legende verscheen Maria in 1531 aan Cuauchtloatzin, zoals Juan Diego toen nog heette, en sprak hem in zijn eigen volkstaal aan. Even later werd de tempel van de Azteken met de grond gelijk gemaakt om er een klein heiligdom voor Maria te bouwen dat jaarlijks door tienduizenden pelgrims bezocht wordt en momenteel wereldwijd het populairste bedevaartsoord is.

Ondanks die enorme populariteit hebben onlangs vier Mexicaanse priesters en geleerden, waaronder Abt Schulenberg de voormalige rector van de basiliek van Guadeloupe, toch vragen gesteld bij het feit of Juan Diego wel ooit bestaan heeft. Zij sluiten niet uit dat de indiaanse volksheilige door missionarissen bedacht en gebruikt werd om de indianen tot het christendom te kunnen bekeren.

Vrouwelijke heiligen

Het consistorie besloot tevens tot de heiligverklaring van de zalige Alonso de Orozco, priester van de augustijnen; Ignazio da Santhia (Lorenzo Maurizio Belvisotti), broeder van de kapucijnen; Pedro de San Jose Betancur van de derde orde van de franciscanen en stichter van de Broeders & Zusters van Betlehem; de minderbroeder Umile da Bisignano (Luca Antonio Pirozzo); Daarnaast worden ook twee vrouwen heiligverklaard: Paulina do Coracao Agonizante de Jesus (Amabile Visintainer), stichteres van de Congregatie van de Kleine zusters van de Onbevlekte Ontvangenis en tenslotte Benedetta Cambiagio Frassinello, stichteres van het Instituut van de Benedictinessen van de Voorzienigheid.

Met uitzondering van Pedro de San Jose Betancur die op 31 juli - aansluitend bij de pausreis naar Mexico - in zijn geboorteland Guatemala wordt heiligverklaard, zullen ze op 19 mei gezamenlijk tijdens een plechtigheid op het St.-Pietersplein heilig verklaard worden.

Met de heiligverklaringen die vandaag werden aangekondigd komt het totaal aantal heiligverklaringen onder het pontificaat van Paus Johannes Paulus II op 465. Daarnaast heeft de paus ook nog eens 1.282 mensen zaligverklaard.
 
 

 

Rorate Zoeken