Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vaticaan in twee nieuwe documenten: "Internet voor iedereen"

VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - Vandaag werden tijdens een persconferentie in het Vaticaan twee documenten voorgesteld over het internet. Aan de twee teksten over "De Kerk en Internet" en "Ethiek op het Internet" is ruim twee jaar gewerkt door de pauselijke Mediaraad. De twee documenten werden gepresenteerd door Mgr. John Patrick Foley, de voorzitter van de Pauselijke raad, en Mgr. Pierfranco Pastore, secretaris van de raad. RKnieuws.net vat voor u de inhoud van beide documenten samen.
De pauselijke Mediaraad is zich goed bewust van het feit dat het internet een aantal ingewikkelde problemen kent. Toch is volgens de raad bewust niet gekozen voor een kritische, negatieve houding. Integendeel: beide documenten belichten vooral de positieve kanten van dit nieuwe medium en kijken naar de nieuwe mogelijkheden die het biedt voor de wereld en voor de kerk.

Nadruk op de positieve kanten

De pauselijke Mediaraad heeft twee verschillende documenten geschreven. Het eerste document, "Ethiek op het Internet", behandelt een aantal brede algemene aspecten van het internet, en is aan de hele wereld gericht. Het tweede document, "De Kerk en het Internet" is gericht tot de kerk zelf, en kijkt meer in detail naar de manier waarop de kerk het internet gebruikt en zou kunnen gebruiken. Beide documenten leggen de nadruk op de positieve mogelijkheden van het internet: de nieuwe technologieën helpen mensen om beter te communiceren, gemeenschappen op te bouwen en verbindingen te leggen over de hele wereld.

"Ethiek op het internet"

Het document over ethiek en internet wil vooral onderstrepen dat het centrum van alle nieuwe communicatie de menselijke persoon moet zijn, en dat de nieuwe communicatie en de nieuwe technologische ontwikkelingen ten goede zouden moeten komen aan iedereen. Daarom gaat het document uitgebreid in op de "wereldwijde solidariteit" die nodig is, op de "digitale kloof" die er soms is, en op de noodzaak om het internet beschikbaar te maken voor iedereen, zowel in de maatschappij als over de hele wereld, zodat iedereen er profijt van kan hebben.

"De Kerk en het internet"

Het tweede document, over de Kerk en het internet, laat een grote openheid zien ten aanzien van de creatieve mogelijkheden van de nieuwe media. Het document moedigt de kerk aan om niet bang te zijn voor de nieuwe technologie, maar om deze op een creatieve manier te gebruiken. Het document pleit ervoor om nieuwe manieren te zoeken om internet te gebruiken voor pastorale doeleinden en voor evangelisatie. De Kerk moet volgens het document de nieuwe technologieën met een positieve houding benaderen om er de voordelen van te zien. Dit geldt niet alleen voor het internet, maar ook voor de andere media, zoals televisie, radio, film en de 'papieren' media: de kerk moet een houding aannemen die gericht is op communicatie.

Regulering

De kerk kan volgens de nieuwe documenten ook bijdragen aan de beheersing en de oplossing van de meer ingewikkelde problemen rond het internet, zoals de inbreuk op de privacy doordat bedrijven grote hoeveelheden gegevens van mensen bijhouden en opslaan, de problemen rond auteursrecht, het probleem van pornografie etc. De kerk wil de bevoegde instanties aanmoedigen om te werken aan regulering. Verder kan de kerk zelf zich inspannen om goede informatie op het internet te zetten om bijvoorbeeld ouders te helpen bij het gebruik van het internet, zoals de Amerikaanse bisschoppen onlangs deden.

Kerk wil voorop lopen met internet

De kerk heeft zich in het verleden vaak afwachtend opgesteld ten aanzien van nieuwe media, om deze in een later stadium te omarmen en vaak intensief te gebruiken. Uit de twee documenten die vandaag gepresenteerd worden blijkt dat de katholieke kerk nu, met het internet, voorop wil lopen. Paus Johannes Paulus II heeft al eerder, bij gelegenheid van Wereldcommunicatiedag, een uitgebreide brief over het Internet geschreven. De volledige Nederlandse vertaling van die brief kunt u lezen door op onderstaande link te klikken:

<a href="http://www.rknieuws.net/rorate/scripts/nws_show.php?tablename=rkn_nieuws&id=1144"><u>Pauselijke brief over het Internet</u></a>

De tekst van presentatie van de documenten kunt u vinden op de website van het Vaticaan: <a href="http://www.vatican.va/cgi-bin/w3-msql/news_services/bulletin/news/10852.html?index=10852&lang=it#Testo%20in%20lingua%20inglese" target="_blank"><u>Engelstalige presentatie door mgr. Foley</u></a>
 
 

 

Rorate Zoeken