Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Danneels in Raad van Europese Religieuze Leiders

Kardinaal Danneels in Raad van Europese Religieuze Leiders
PARIJS (KerkNet) – Enkele vooraanstaande Europese religieuze leiders, waaronder de Belgische kardinaal Danneels, hebben gisteren in Parijs de oprichting aangekondigd van de Raad van Europese Religieuze Leiders (WCRP).
De raad telt dertig religieuze leiders, die de verschillende West- en Oost-Europese landen vertegenwoordigen. Daarbij ook een vertegenwoordiging van de onafhankelijke landen van de Commonwealth en Turkije. Er zijn drie co-moderatoren: de Noorse lutheraanse bisschop Gunnar Stälsett, de bekende Franse opperrabbijn René-Samuel Sirat - die momenteel ook vice-voorzitter is van de Raad van Europese Rabbijnen - en de belangrijke islamitische leider Mustafa Ceric. De andere leden van de bestuursraad zijn de Belgische kardinaal Danneels, de Russisch-orthodoxe metropoliet Kirill en Jehangir Sarosh, die ook nog eens moderator is van de Europese bestuursraad van de WCRP.

Belangrijke veranderingen

De joodse rabbijn Sirat wees er gisteren op dat zich belangrijke veranderingen voltrekken in Europa. Onder meer de grensoverschrijdende snelle stroom van informatie, arbeid en handel, de transformatie van de sociale en politieke erfenissen van de recentste oorlogen en het ontstaan van een aantal nieuwe en nog steeds niet omlijnde politieke, militaire en economische allianties.

De Belgische kardinaal Danneels zei dat Europa voor de uitdaging staat wereldwijd een belangrijke bijdrage te leveren in de verdere vormgeving van de internationale veiligheid en de uitbouw van een economische en politieke orde, die in harmonie is met de religieuze en burgerlijke waarden.

Kloof

De Russisch-orthodoxe metropoliet Kirill stelde van zijn kant vast dat de kloof tussen de religieuze geïnspireerde waarden - die ooit aan de basis lagen van de morele consensus in Europa - en de meer technische waarden die steeds nadrukkelijker op de voorgrond staan en waarin de economische efficiëntie voorop staat, nog altijd toeneemt.

De lutheraanse bisschop en co-moderator Stälsett benadrukte dat de nieuwe uitdagingen waarvoor men geplaatst wordt de grenzen van de Europese landen overstijgen en een paneuropees en multireligieus antwoord vereisen. Daarom wil de Raad van Europese Religieuze Leiders zich wat betreft de grote sociale uitdagingen ook nadrukkelijk richten tot de Europese sociale en politieke instellingen en indien nodig helpen bij de uitbouw van multireligieuze actieprogramma’s. Dr. Ceric voegde eraan toe dat de nieuwe raad ook de verschillende vormen van samenwerking tussen de religieuze gemeenschappen in de verschillende Europese Staten wil ondersteunen.

Godsdienst en vrede

Internationaal wordt de Raad van Europese Religieuze Leiders overkoepeld door de Wereldconferentie van Godsdiensten en Vrede of World Conference on Religion and Peace (WCRP), die religieuze leiders van de verschillende godsdiensten zowel op internationaal en nationaal als op regionaal vlak tracht samen te brengen. Daarbij staan de erkenning en het respect voor de geloofsovertuiging en geloofsbeleving van de andere centraal.

De Raad van Europese Religieuze Leiders zal op 11-12 november 2002 samenkomen in de Noorse hoofdstad Oslo.
 
 

 

Rorate Zoeken