Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Aansterkende paus bidt om vrede in Jerusalem tijdens Kruisweg

Aansterkende paus bidt om vrede in Jerusalem tijdens Kruisweg
VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - De paus is beter dan aan het begin van de Goede Week. Hij zal waarschijnlijk zelf de Paaswake en de viering op Eerste Paasdag leiden. Dit zei mgr. Piero Marini, die de paus tijdens vieringen assisteert. Tijdens de kruisweg bij het Colosseum hield de paus een geïmproviseerde overweging en sprak hij een gebed uit om vrede in het Midden Oosten.
De kruisweg bij het Colosseum, de plek waar vele christenen als martelaren zijn gestorven, trok net als vorige jaren tienduizenden mensen. Ze waren met kaarsen en fakkels naar het Colosseum gekomen om met de paus te bidden en de weg te gedenken die Jezus na zijn veroordeling met het kruis aflegde naar Golgotha.

De paus, die eerder op de avond al de Goede Vrijdagplechtigheden in de Sint Pieter had gevierd, las een openingsgebed en volgde zittend de processie langs de veertien staties.

De meditaties waren dit jaar op uitnodiging van het Vaticaan geschreven door journalisten. Ze verbonden thema's rond het lijden en sterven van Christus met situaties van geweld en onrecht in de wereld van vandaag.

Meditaties van journalisten

"Geef ons in deze dagen van ongehoord geweld en grote conflicten tussen mensen een lichtstraal van Uw rust en vrede" luidde één van de meditaties.

"De machtigen van deze wereld spannen samen om wraak uit te oefenen en treffen arme en afgematte volken", luidde een andere meditatie.

"Zelfs terrorisme wordt gerechtvaardigd in naam van de 'gerechtigheid' en de 'verdediging' van de armen. Een geweldadige boodschap, afkomstig van de machtigen, treft ons hart op geweldadige manier, en verandert het in steen."

"Vrede voor Jeruzalem"

De paus bad aan het begin van de bijeenkomst om vrede in het Heilig Land: "Vrede voor hen die dichtbij zijn en ver weg. Vrede voor jou, Jeruzalem, de geliefde stad van God".

Ook op andere momenten tijdens de avond werd gebeden voor Jeruzalem. Eén van de gebeden luidde: "Gedenk Jeruzalem, gezegend door Uw liefde, verwoest door menselijke haat. Geef de mannen en vrouwen van dat Heilige Land vrede en verrijzenis".

Paus improviseert

Aan het einde van de kruisweg hield de paus het kruis dat in de processie was rondgedragen enkele minuten vast. Vervolgens week hij af van de voorziene tekst, en hield een geïmproviseerde overweging over het lijden, sterven en verrijzen van Christus

De paus zal vanavond de Paaswake in de Sint Pieter vieren, en morgen na de Paasochtendviering zal hij de traditionele zegen over de Stad en de Wereld, Urbi et Orbi, geven.
 
 

 

Rorate Zoeken