Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Martini spreekt met jongeren

Kardinaal Martini spreekt met jongeren
BRUSSEL (KerkNet/Avvenire) - De populaire Italiaanse kardinaal Martini van Milaan heeft tijdens een viering de jongeren opgeroepen geen angst te hebben om heilig te worden.
De kardinaal vroeg de jongelui om telkens weer op zoek te gaan naar Jezus en te trachten in zijn voetsporen te treden. Hij bezorgde hen drie adviezen om dat ideaal te realiseren. "Zoek Jezus, die gekomen is om te redden wat verloren is. Help bouwen aan de hoop voor een nieuw gemeenschapsleven en blijf nabij aan de armen ten dienste van de wereld".

De kardinaal vroeg aan de jongeren om net als de tollenaar Zacheus de moed te hebben de hele stad te doorkruisen om naar Jezus op zoek te gaan. "Zoek Hem in het dagelijkse leven. En wees ervan bewust dat je christen bent".

Kardinaal riep de jongeren ook op daadwerkelijk mee te bouwen aan het gemeenschapsleven en om armen nabij te zijn. Niet enkel diegenen die arm zijn aan brood, maar ook aan affectie, aan cultuur, aan vrijheid of aan gezondheid. "Christenen voor de wereld hebben een universele ziel. Ze zetten zich in voor de vrede en proberen als wereldburger een nieuwe agora te scheppen waarin mensen en culturen met elkaar in dialoog kunnen gaan. Dank zij de verrezen Christus kunnen wij zeggen dat er niets is dat verloren is, dat kan gered worden. Doorkruis de stad met de moed en het vertrouwen van Jezus!".
 
 

 

Rorate Zoeken