Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Latijnse Patriarch: "Israëlische bezetting belangrijkste oorzaak geweld Heilig Land"

De Latijnse Patriarch, Michel Sabbah, heeft Israël sterk bekritiseerd over de toename van haat en geweld in de hele regio door de acties van het Israelisch leger in Palestijns gebied. Tijdens een interview met de BBC afgelopen woensdag, wees de Patriarch erop dat de Israëlische bezetting en militaire operaties in de West Bank en Gaza de belangrijkste oorzaak is voor het geweld en de terreur in de regio.
"De bezetting is de oorzaak van geweld en terreur" aldus Sabbah. Enkele uren eerder verhinderde het Israëlisch leger dat de Patriarch en met hem meer dan honderd Christelijke leiders en vertegenwoordigers van de verschillende Kerken, Bethlehem konden ingaan. Het leger had de stad tot 'gesloten militair gebied' verklaard. "We reden naar Bethlehem, maar ons werd verteld dat we er niet in konden omdat de stad tot verboden gebied was verklaard".

Sabbah wees erop dat de problemen rond het huidige geweld mede veroorzaakt worden door een bewust gecreëerd fout beeld van de werkelijkheid; de realiteit is dat niet alleen de terreur oorzaak is van wat we nu moeten ondergaan maar eerst en vooral de militaire bezetting en onderdrukking van een heel volk. Hij voegde er verder aan toe dat de Israëlische regering niet wil horen van vrede. "Het is echter zonneklaar dat zowel het Israëlische als het Palestijnse volk hoognodig aan een oplossing toe zijn van het huidig conflict. Sabbah veroordeelde verder de recente zelfmoordaanslagen in Israël tegen burgers, waarvan de Israëlische regering zegt dat dat hun huidig optreden rechtvaardigt. Sabbah herinnerde er echter tevens aan dat Israëlisch geweld 4 weken geleden het leven aan tenminste 41 Palestijnen had gekost.

De Patriarch bekritiseerde in scherpe bewoordingen het Israëlisch leger over martelingen en vernederingen van Palestijnen, het niet doorlaten van hoognodig medische hulp en goederen en het verhinderen van transport van gewonden naar ziekenhuizen. Sabbah riep het Israëlische leger op Bethelem onmiddelijk te verlaten, hij riep de soldaten "terug te keren naar hun families en de Palestijnen met rust te laten zodat eindelijk de wonden kunnen genezen".
 
 

 

Rorate Zoeken