Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Duitse bisdom Limburg stapt uit adviessysteem

Duitse bisdom Limburg stapt uit adviessysteem
BRUSSEL (KerkNet/DBC/FreiePresse) - Het Duitse katholieke bisdom Limburg stapt vanaf 1 juli van dit jaar definitief uit het door de Duitse overheid gesubsidieerde systeem van zwangerschapsadvies. De hulpbisschop van het bisdom Limburg, Mgr. Gerhard Pieschl, maakte de beslissing bekend tijdens een persconferentie.
Bisschop Kamphaus van Limburg was de laatste Duitse bisschop die zich nog niet had neergelegd bij het verzoek van het Vaticaan om het adviessysteem te verlaten. Maar in de loop van de maand maart kreeg het Duitse bisdom echter het formele bevel daartoe.
Met de beslissing van het bisdom komt nu definitief een einde aan een geschil dat geruime tijd de Duitse katholieke Kerk verdeelde. De Duitse bisschoppen waren het grondig oneens over de beste manier om zwangere vrouwen, die abortus overwegen, bij te staan. Een aantal bisschoppen vreesde ook voor imagoverlies als men uit het systeem zou stappen. Anderzijds had het Vaticaan wel duidelijk te kennen gegeven dat onder geen beding nog kon worden meegewerkt aan het verschaffen van de "abortusbrieven". Dat zijn de documenten waarmee de zwangere vrouwen eventueel naar een abortuskliniek konden stappen.
De beslissing van het bisdom Limburg impliceert dat het centrum voor zwangerschapsadvies, net als dat van de andere Duitse bisdommen, niet langer kan rekenen op overheidssteun.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken