Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus ontvangt deelnemers jongerensymposium

Paus ontvangt deelnemers jongerensymposium
VATICAANSTAD (KerkNet/VIS/SIR) - De paus heeft gisteren de deelnemers aan het 10de Symposium van de Europese Bisschoppen, dat momenteel in Rome plaatsheeft, ontvangen. De bisschoppen zijn deze dagen in gesprek met jongeren over de toekomst van het geloof in Europa.
Tijdens de ontmoeting onderstreepte de paus hoe belangrijk het is dat de jongeren zelf aan het symposium deelnemen. Centraal thema van de bijeenkomst van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) is "Jongeren in een veranderend Europa: een leerschool van geloof". De paus noemde de jongeren in zijn toespraak "de hoop van de Kerk en van Europa".

Ontmoeting met God

Volgens de paus heeft Europa opnieuw dringend behoefte aan de ontmoeting met God, die de mens liefheeft en die aanwezig is in al zijn beproevingen en moeilijkheden.

"Gelovigen moeten met hun leven willen getuigen van hun geloof". Hij riep de jongeren op om in de voetsporen van Christus te treden. "Het evangelie is onmisbaar om onze cultuur te vernieuwen. Het is onmisbaar om een vredevolle toekomst uit te bouwen voor Europa en de wereld".

Positieve tekenen

In zijn homilie tijdens de openingsplechtigheid benadrukte kardinaal Ruini dat de jongeren de voornaamste dragers zijn van verandering in Europa. Dat vormt volgens hem ook het vertrekpunt voor de katholieke Kerk om op een geloofwaardige manier het evangelie van Christus te verkondigen in een Europa dat volop in verandering is.

De kardinaal erkende in zijn preek dat de verkondiging in Europa er niet eenvoudiger op geworden is. Toch ontbreekt het niet aan positieve tekenen, zoals het sterke verlangen van jongeren naar authenticiteit en een verbondenheid die niet beperkt blijft tot het eigen leven, maar die ook een universele dimensie heeft.

Jongeren zoeken echte idealen

Een van de jonge Poolse deelnemers, Tomasz Mikusinski, zei tijdens een rondetafelgesprek dat de jongeren vooral behoefte hebben aan echte idealen en modellen in een wereld die steeds nadrukkelijker bepaald wordt door consumisme, hedonisme, virtuele koorts, individualisme en een massacultuur.

"Het ideaal aller idealen ligt vervat in het evangelie en wordt verwezenlijkt in het leven van Christus (...) Jongeren hebben nood aan geloofwaardige modellen". Daarbij verwees de jongeman naar de paus, Moeder Theresa, Chiara Lubich en Roger Shutz. Hij benadrukte dat jongeren er zich niet bij neerleggen hun geloof zuiver verticaal te beleven in het gebed, de liturgische vieringen en de deelname aan de sacramenten. "Ze hebben ook nood om de horizontale dimensie te beleven in de relatie met de naasten, die ze in verschillende situaties en in het dagelijkse leven ontmoeten".

Meer informatie over de bijeenkomst van de Europese bisschoppen vindt u hier:

<a href="http://www.kath.ch/ccee/english/events/default.htm" target="_blank">Homepage CCEE</a>
 
 

 

Rorate Zoeken