Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Latino"s zullen Kerk in VS helen

BRUSSEL (KerkNet/LATimes) - Volgens de Los Angeles Times kunnen de pedofilieschandalen de indruk wekken dat de Kerk in de Verenigde Staten op sterven na dood is. Niets is evenwel minder waar. De Kerk in de Verenigde Staten leeft! En dat zal ze in de toekomst steeds meer doen dankzij de christenen uit Latijns-Amerika.
Volgens de Los Angeles Times is vandaag de dag bijna een op drie katholieken Spaanssprekend. De meerderheid van hen zijn inwijkelingen uit Latijns-Amerika. In Los Angeles, momenteel het grootste bisdom van de Verenigde Staten zijn twee op drie katholieken Spaanssprekend. De groep is bovendien de snelst groeiende groep binnen de katholieke gemeenschap, die nu al het aantal zwarten overtreft.
Door het groeiend aantal Spaanssprekenden drukken ze ook steeds nadrukkelijker hun stempel op de katholieke Kerk, want ze brengen ook hun eigen gewoonten, gebruiken en tradities mee. Zo hadden er op Goede Vrijdag op verschillende plaatsen processies plaats waarin dit dramatische moment van de passie uit het leven van Jezus opnieuw geëvoceerd werd. Ook het portret van de Maagd Maria van het Mexicaanse bedevaartsplaatsje Guadeloupe is aan een flinke opmars bezig. Haar portret wordt geschilderd op de muren van Mexicaanse wijken in heel de Verenigde Staten en er zijn ook steeds meer parochies die zijn toegewijd aan de Maagd van Guadeloupe of waar er een beeldje in het kerkgebouw wordt opgesteld.
Volgens de Los Angeles Times is die kruisbestuiving tussen migranten en hun religieuze gebruiken en het katholicisme een van de typische kenmerken van de katholieke Kerk in de VS. Dat proces werkt in de twee richtingen. Zo blijven de Italiaanse migranten Onze-Lieve-Vrouw van de Karmelberg of Onze-Lieve-Vrouw van Pompeji vieren. De Ieren blijven St.-Patrick vieren en houden op zijn feestdag zelf nog steeds hun jaarlijkse optocht, Duitsers vereren Bonifatius en de Polen de H. Stanislaus. Op dezelfde manier schenken de Mexicanen, de belangrijkste en grootste groep onder de Spaanssprekende katholieken, hun Maagd van Guadeloupe.
De theoloog Figueroa Deck, van het Loyola Centrum voor Spiritualiteit in Orange (California), meent dat de "Hispanics" een heel specifieke inbreng hebben. "De waarden van de Hispaanse cultuur worden niet zozeer door een welomschreven cultuur gecommuniceerd, maar door symbolen. Inculturatie is steeds een wisselwerking. Net zoals de Mexicanen steeds meer invloed uitoefenen op de Amerikaanse katholieke Kerk, gaat Amerika hen ook veranderen". Zo hebben de Mexicanen niet de gewoonte in eigen land wekelijks naar de eucharistie te gaan, ook al omdat er meestal zelfs geen priester is om de viering op te dragen. Naarmate de Mexicanen zich meer aanpassen aan de American 'way of life' gaan ze echter ook vaker naar de eucharistie - al verliezen ze nooit hun geloof in wonderen en het onverklaarbare. Voor de katholieke Kerk in de Verenigde Staten, die erg rationeel is en weinig volksdevotie kent, heeft deze kruisbestuiving het voordeel dat ze opnieuw gerevitaliseerd wordt door een traditie die al veel ouder is als de hunne.
De Spaanssprekenden kijken alvast uit naar de heiligverklaring van Juan Diego in het Mexicaanse bedevaartsoord Guadeloupe. Want die heiligverklaring van de indianenheilige is niet alleen een feestdag in Mexico, maar ook een beetje hun feestdag...

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken