Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Aartsbisschop Sydney onder vuur

Aartsbisschop Sydney onder vuur
SYDNEY (KerkNet) - De katholieke aartsbisschop van Sydney, Mgr. George Pell, is in opspraak gekomen doordat hij in een televisieprogramma toegaf tienduizenden dollars te hebben aangeboden aan slachtoffers van seksueel misbruik door priesters. In een gisteren gepubliceerde verklaring weerlegt hij nochtans met klem op die manier geprobeerd te hebben seksueel misbruik van minderjarigen toe te dekken door het stilzwijgen van hun ouders af te kopen.
In een uitzending van het druk bekeken televisieprogramma 'Sixty Minutes' werd Mgr. Pell zondagavond geconfronteerd met een kopie van een brief die hij aan de familie van twee jonge meisjes had laten bezorgen. De twee waren als kind seksueel misbruikt door pater O'Donnell, die voor soortgelijke vergrijpen al in de gevangenis had gezeten.

De familie kreeg om en bij de 30.000 dollar 'schadevergoeding' aangeboden op voorwaarde dat ze met de zaak niet in de openbaarheid zouden komen. De familie had het aanbod verontwaardigd afgewezen.

Verkeerde indruk

Op een druk bijgewoonde persconferentie heeft Mgr. Pell gisteren verklaard dat hij in de televisie-uitzending erin geluisd is en dat daardoor meteen een foute indruk werd gewekt.

Hij preciseerde dat de Kerk van niemand stilzwijgen eist in ruil voor een schadeloosstelling. Hij noemde het absurd en leugenachtig het aanbod van een schadevergoeding af te doen als het afkopen van het stilzwijgen van de familie.

De aartsbisschop moest wel toegeven dat hij over de kwestie van de vertrouwelijkheid tijdens de uitzending van Sixty Minutes onvoldoende klaar en duidelijk was geweest.

Valstrik

De uitzending zelf deed hij als een valstrik. De programmamakers hadden hem vooraf hun echte bedoelingen niet onthuld en zochten allereerst goedkope sensatie in plaats van de waarheid. Hij was op de uitnodiging ingegaan omdat hij voorstander is van een open communicatie en betreurde dat de televisie zes jaar geleden met geen woord had gerept over zijn strijd tegen seksueel misbruik toen ie nog aartsbisschop van Melbourne was.

Mgr. George Pell was door Sixty Minutes uitgenodigd om commentaar te leveren op het jongste bezoek van de Amerikaanse kardinalen aan Rome naar aanleiding van de schandaalsfeer in de VS rond seksueel misbruik door priesters en religieuzen. In de uitzending zou de Amerikaanse situatie worden vergeleken met die in Australië.

Pionierswerk

Het zou ook gaan over een in 1996 door de Australische katholieke Kerk gelanceerd initiatief, meer bepaald de oprichting van onafhankelijke commissie inzake seksuele misbruiken. Sinds zijn aanstelling tot aartsbisschop van Melbourne verrichte Mgr. Pell inderdaad pionierswerk op dat vlak.

De commissie onderzocht de beschuldigingen van seksueel misbruik, een comité werd belast met de uitbetaling van schadevergoedingen aan slachtoffers en er werd ook nog eens een dienstverleningscentrum voor de slachtoffers opgericht.

Protestactie

Afgelopen maandag heeft de katholieke aartsbisschop van Brisbane Mgr. John Bathersby samen met een groep van een 70-tal jonge katholieken een protestactie gevoerd voor de studio's van het televisiestation Channel Nine ter verdediging van Mgr. Pell.

Zij beklemtoonden dat de aartsbisschop van Sydney een rechtschapen man is die oprecht medelijden heeft met de slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk.
 
 

 

Rorate Zoeken