Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Rusland: Eerste orthodoxe encyclopedie

Rusland: Eerste orthodoxe encyclopedie
MOSKOU (KerkNet/FIDES) - In Rusland verscheen het eerste deel van de eerste alfabetische encyclopedie van de Russisch-orthodoxe Kerk. Dat wordt door het persagentschap FIDES bekend gemaakt. De encyclopedie was één van de orthodoxe projecten ter gelegenheid van de tweeduizendste verjaardag van de geboorte van Christus.
De encyclopedie beslaat in totaal 25 boekdelen. Sergej Krevits zorgt voor de eindredactie. Hij kondigde aan dat men rekening zal houden met de vooruitgang die er gemaakt werd op het vlak van godsdienst en eclesiologie, bijbelstudie, kerkgeschiedenis, filosofie, literatuur en theologie. De encyclopedie moet uitgroeien tot het instrument bij uitstek voor de studie van de christelijke cultuur in Rusland.
Vrijwel gelijktijdig werd aangekondigd dat er binnenkort ook een Russische katholieke encyclopedie komt. Het initiatief daarvoor gaat uit van de franciscanen in Moskou. Fides weet echter te melden dat dit initiatief heel wat bescheidener van aard is.
Sinds de oprichting van de Russische Academie van wetenschappen in 1783 werden er al verschillende pogingen ondernomen om een Russische Encyclopedie van de orthodoxe traditie te publiceren. De laatste lovenswaardige poging voor zo’n encyclopedie werd in 1900 door Prof. Lopuchin ondernomen. Wegens het gebrek aan financiële middelen kwam daar toen niets van terecht.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken