Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Pauselijke biograaf: ´Paus zal aanblijven tot aan zijn dood´

Pauselijke biograaf: ´Paus zal aanblijven tot aan zijn dood´
BRUSSEL (KerkNet/PraguePost/ANP) - De pauselijke biograaf Vittorio Messori schrijft in een bijdrage in de Italiaanse krant 'Corriere della Sera' dat de paus zal aanblijven tot aan zijn dood. Hij geeft toe het niet van de paus persoonlijk te hebben, maar noemt zijn bronnen wel 'onberispelijk'. Messori wil zo ook een einde maken aan de heersende speculaties over de gezondheidstoestand van de paus.
De paus bedankte gisteren de gelovigen tijdens zijn Angelustoespraak voor hun gebeden: "Mijn dienstwerk wordt ondersteund door het onophoudelijk gebed van het volk van God: door zoveel mensen die ik niet ken -maar die dicht bij mijn hart zijn- die aan God hun gebeden en offers aanbieden ter intentie van de doelen van de paus", zei hij. "In momenten van grote moeilijkheden en lijden, betekent deze geestelijke kracht daadwerkelijk hulp en innerlijke bemoediging".

Vorige week nog verklaarde de Tsjechische bisschop Vaclav Maly in een opzienbarend gesprek met 'The Prague Post' dat de paus zou moeten terugtreden. "Het zou de Kerk niet schaden, niet het minst. Het zou integendeel een teken van hoop stellen voor toekomstige pausen, dat de mogelijkheid bestaat en al werd uitgevoerd."

De bisschop is volgens de Engelstalige Tsjechische krant niet wars van controverse. Zo pleitte hij eerder al voor de legalisatie van de prostitutie, een plaag in vele Oost-Europese landen.

Volgens Mgr. Maly is de taak van de paus "niet alleen symbolisch". Als criterium neemt hij vooral het feit dat de paus op een efficiënte wijze de administratie moet leiden. Volgens hem is het zeer de vraag of dat nu nog wel het geval is. Het bericht dat de paus zal aftreden, ontkent hij. Een Pools katholiek persagentschap had eerder gezegd dat de paus bij zijn bezoek aan Polen, van 16 tot 19 augustus, zijn terugtreden zou aankondigen. "Ik heb nooit zoiets gehoord, niet van de Polen en evenmin van het Vaticaan".

De bisschop benadrukt wel dat de paus door zijn leeftijd een voorbeeld kan zijn voor anderen. "Ik bewonder zijn wilskracht en zijn morele kracht, ondanks de pijn en de gevorderde leeftijd. Hij reikt ons een heel ander beeld aan van een gezagsfiguur dan het atletische, sexy type van de manager, dat ons door de media wordt aangereikt".

Ook Messori, religiejournalist van de 'Corriere della Sera', ontkent dat de paus zal aftreden. Meer nog, hij denkt met zijn artikel, dat gebaseerd is op betrouwbare bronnen in het Vaticaan, aan die speculaties een einde te maken. Hij is ervan overtuigd dat de paus besloten heeft aan te blijven.

Messori schreef in 1994 de indrukwekkende pausbiografie, waarvoor hij nauw met Johannes Paulus II samenwerkte. Afgelopen maart schreef hij in dezelfde krant dat steeds meer kardinalen aandringen op het aftreden van de paus en voegde eraan toe dat dit verzoek niet alleen ingegeven werd door diens verslechterde gezondheidstoestand.

In zijn jongste bijdrage sluit Messori uit dat de paus wegens zijn gezondheidstoestand terugtreedt. Hij zet de visie van de paus tegenomver die van de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, George Carey, die zijn ontslag heeft aangekondigd om tijd vrij te hebben voor zijn gezin, zijn tuin en om te reizen.

Hij wijst er ook op dat de paus zijn ambt, dat een steeds zwaarder kruis om dragen wordt, ondanks canon 332 waardoor er zelfs in de strikte zin van het woord van een aftreden geen sprake is, niet naast zich neer kan leggen.

De vice-directeur van de perszaal van het Vaticaan, Ciro Benedettini, wenste geen commentaar te geven, maar hij zei wel dat het artikel van Messori niets nieuws brengt.
 
 

 

Rorate Zoeken