Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Simonis: ´jongeren hebben oriëntatie nodig op het gebied van seksualiteit´

Kardinaal Simonis: ´jongeren hebben oriëntatie nodig op het gebied van seksualiteit´
UTRECHT (RKnieuws.net) - Volgens de Nederlandse Kardinaal Simonis hebben jonge mensen nieuwe oriëntatie nodig op het gebied van seksualiteit. Hij schrijft dit deze week in het bisdomblad Op Tocht. Volgens de kardinaal is het belangrijk om thema's als samenwonen, zelfbevrediging en anticonceptiva opnieuw serieus ter sprake te brengen.
Simonis is zich ervan bewust dat het moeilijk is om in het kort iets te schrijven over het thema jongeren en seksualiteit. Maar volgens hem hebben jongeren er recht op, en bestaat er bij hen verrassend grote openheid en ontvankelijkheid ten aanzien van de katholieke visie op seksualiteit.

"Het vraagt om oriëntatie. En ik denk mij niet te vergissen dat deze oriëntatie nogal ontbreekt in de vorming van veel jonge mensen" meent de 70-jarige aartsbisschop van Utrecht.

"Wij durven nog nauwelijks over kuisheid te spreken", schrijft hij. Door voorbehoedsmiddelen dreigt seksualiteit gebanaliseerd te worden. Ook zelfbevrediging wordt door hem afgewezen; volgens Simonis is beheersing van de sterke seksuele drift "levensnoodzakelijk".

Seksualiteit hoort volgens de kardinaal in het huwelijk thuis. Seks vóór het huwelijk leidt af van de geestelijke liefde van persoon tot persoon, het "eigenlijke" van het huwelijk. Kardinaal Simonis vindt samenleven vóór het huwelijk uitermate bedenkelijk, omdat je niet kunt experimenteren met huwelijksliefde bij wijze van proef.
 
 

 

Rorate Zoeken