Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nederlandse protestantse theologen steunen euthanasievoorstel

Nederlandse protestantse theologen steunen euthanasievoorstel
UTRECHT (KerkNet/Rkk-KRO/RD/ND) - Meer dan honderd theologen, voornamelijk hervormde en gereformeerde predikanten, hebben vorige week de Nederlandse Eerste Kamer opgeroepen om de petitie van de katholieke en de SOW-kerken naast zich neer te leggen.
De theologen verwijten dat er aan de petitie binnen hun kerkgenootschappen geen brede raadpleging vooraf ging. Joc Gorhuis stelde in een brief aan Plaisier dat hij zich niet kan herkennen in het kerkelijke spreken. Hij vindt de petitie een miskenning van het verantwoordelijkheidsgevoel van artsen: “Mensen met een euthanasievraag kunnen zich veilig voelen bij hun predikant. Dat geldt ook voor artsen, die op een hoogst zorgvuldige en gewetensvolle wijze met euthanasie omgaan”.
De theologen menen dat de wettelijke regeling die in Nederland werd uitgewerkt in het belang kan zijn van mensen die verkeren in een situatie van ondraaglijk en uitzichtlos lijden en in die gevallen zelfs een uitdrukking van Gods liefde kan zijn. Tenslotte wijzen de theologen erop dat het wetsvoorstel euthanasie “uit de criminaliserende sfeer haalt”.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken