Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Aartsbisdom zet tekst kardinaal Simonis online over jongeren en seksualiteit

Aartsbisdom zet tekst kardinaal Simonis online over jongeren en seksualiteit
UTRECHT (de-oase.nl) - De afgelopen week werd er in verschillende media aandacht besteed aan recente uitspraken van kardinaal Simonis over jongeren en seksualiteit. Het Aartsbisdom Utrecht zette de volledige tekst van de kardinaal online op <a href="http://www.aartsbisdom.nl">www.aartsbisdom.nl</a>
<blockquote>Over jongeren en seksualiteit

Onlangs kwam op een symposium waar ik aan deelnam, dit ´heikele´ onderwerp ter sprake.
Gevaarlijk is het hierover in het kort iets te schrijven. Toch waag ik het, omdat de jongeren mij dierbaar zijn en seksualiteit een scheppingsgegeven is dat bijzonder belangrijk is.

Maar het vraagt om oriëntatie. En ik denk mij niet te vergissen dat deze oriëntatie nogal ontbreekt in de vorming van veel jonge mensen. Want als wij eerlijk zijn: wij durven nog nauwelijks over kuisheid te spreken. Wij leggen ons er maar bij neer dat samenleven vóór het huwelijk, het gebruik van anticonceptiva en zelfbevrediging als ´normaal´ beschouwd worden. Terwijl precies het tegendeel waar is!

Maar dan zou je eerst tot het inzicht moeten komen dat seksualiteit in de grond van het gegeven iets moois en heiligs is. En wel omdat het innerlijk samenhangt met de heiligheid van het leven dat uit God is, die de levende is.

Maar ook, omdat seksualiteit als het goed is, een uitdrukkingsmiddel is, niet van hartstocht of lustbevrediging, maar van ware liefde die uit God is, want "God is liefde"!

Als je hiervan doordrongen bent, dan wordt samenleven vóór het huwelijk uitermate bedenkelijk. Al was het alleen maar, omdat je niet bij wijze van proef met huwelijksliefde kunt gaan experimenteren.

Seksuele eenwording is iets totaals en iets unieks tussen deze man en deze vrouw. Ze vraagt daarom om de zekere bedding van het huwelijk.

Seksuele samenleving vóór het huwelijk leidt zonder meer af van het eigenlijke waar het in het huwelijk om gaat: ware, geestelijke liefde van persoon tot persoon.

En wat het gebruik van anticonceptiva betreft: Hoe groot is het gevaar van verzakelijking van de persoonsbetrekking, om van het gevaar van banalisering van de seksualiteit maar te zwijgen. De ware liefde in de zin van het geven van jezelf aan de ander komt ermee op de tocht te staan.

En zelfbevrediging wat zo ´normaal´ geacht wordt? Dat het heel veel voorkomt is duidelijk, omdat onze seksualiteit een sterke drift is en beheersing daarvan geleerd moet worden. Maar die beheersing is levensnoodzakelijk. Want een mens die speelbal wordt van zijn eigen hartstocht, belandt onherroepelijk in het gemis aan zelfrespect, waarin één van de belangrijkste wortels ligt van fier volwaardig mens-zijn.

Als u dit alles leest, gaan de stekels wellicht bij velen overeind staan. Toch − ook al is een en ander wat kort door de bocht − meen ik er goed aan te doen de bovenstaande oriëntatie maar weer eens te geven in de hoop dat deze zo belangrijke thematiek in ieder geval serieus ter sprake blijft komen.

De jongeren die mij zo dierbaar zijn, hebben er recht op! Ik dúrf het te doen, omdat ik er onlangs in een gesprek met jongeren een verrassend grote openheid en ontvankelijkheid voor vond.

Laten wij ouderen ons niet vergissen in wat er in de harten van veel jongeren aan idealisme en aan een verlangen naar zuiverheid schuil kan gaan.

+ Adrianus kardinaal Simonis
aartsbisschop van Utrecht</blockquote>
 
 

 

Rorate Zoeken