Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bisschoppelijk advies: ‘Neem iedere dag een zout dropje’

Bisschoppelijk advies: ‘Neem iedere dag een zout dropje’
TORONTO (RKK/RKnieuws.net) – De Roermondse hulpbisschop E. de Jong heeft tijdens de Wereldjongerendagen (WJD) in Toronto opgeroepen een christelijke ‘lifestyle’ te ontwikkelen. Hij richtte zich met deze oproep tot de Nederlandse en Vlaamse deelnemers aan de WJD tijdens zijn catechese op 24 juli jongstleden. Mgr. De Jong, binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor het jongerenbeleid, riep op tot een ‘lifestyle’, zodat het christelijk geloof zich tot een sterk en herkenbaar ‘merk’ kan ontwikkelen.
Het bisschoppelijk advies dat Mgr. De Jong aan de jongeren gaf luidde: “Neem iedere dag een zout dropje om je te herinneren aan je christelijke roeping om zout van de aarde te zijn”. “Zout van de aarde” en “Licht van de wereld” vormen de twee evangelische thema’s die centraal staan tijdens deze editie van de Wereldjongerendagen (23-28 juli), het grootste religieuze jongerenevenement ter wereld. Onderdeel van het programma vormen drie catechesebijeenkomsten voor de pelgrims uit 150 landen. Hulpbisschop de Jong gaf het startschot voor de Nederlandstalige catechese door woensdagmorgen ruim 650 Nederlandse en Vlaamse jongeren toe te spreken. Ook op diverse andere plekken in Toronto gaven bisschoppen geloofsonderricht aan de in totaal 250.000 deelnemende jongeren.

“Het ligt niet meteen voor de hand dat christenen worden beschouwd als het ‘zout van de aarde’”, gaf Mgr. De Jong toe. Zien veel mensen christenen niet juist als “remmers in vaste dienst om de voortgang van de wereld tegen te gaan?”. Hij stelde niettemin dat christenen wel degelijk over een eigen ‘smaakmaker’ en ‘pepmiddel’ beschikken, in de persoon van Jezus Christus. Een leven van gebed kan tot een intens spannend bestaan uitgroeien, aldus De Jong, waardoor christenen “geen XTC nodig hebben”.

De Roermondse hulpbisschop wees bovendien op de functie van zout als (maatschappelijk) geneesmiddel. Christenen moeten zich verplicht weten om méér te zijn dan “een club mensen die het goed met elkaar weten te vinden”. Het recept voor het geneesmiddel zag Mgr. De Jong in de ontwikkeling van het christendom tot een ‘lifestyle’, waarin de goede karaktereigenschappen van het christelijk geloof uitgroeien tot ‘merkeigenschappen’. Bovenal bestaat de christelijke levensstijl uit de combinatie van geloof, hoop en liefde, waarin het niet gaat om de ander in te schakelen voor eigen gewin maar de vraag centraal staat: “wat kan ik voor jóu doen?”.

Ook op het gebied van seksualiteit zouden christenen het ‘zout van de aarde’ kunnen zijn. Christenen zijn in staat om seksualiteit wat “te relativeren”, zodat ze niet gefixeerd raken. Mgr. De Jong wees op de waarde van kuisheid vóór het huwelijk. De Roermondse hulpbisschop daagde de Nederlandse en Vlaamse jongeren uit om de moed te hebben ‘nee’ te zeggen tegen seks vóórdat zij een levenslange liefdesrelatie hebben gesloten en tijdens de Wereldjongerendagen in Toronto hierover een belofte af te leggen.

In Nederland is op 27 en 28 juli voor jongeren uit het hele land een parallelle avondwake in Overasselt bij Nijmegen. De beelden van de vieringen in Toronto zijn dan via de satelliet live te volgen. Mgr. van Luyn, bisschop van Rotterdam, is tijdens deze bijeenkomst als gastheer aanwezig.
 
 

 

Rorate Zoeken