Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Amerikaans comité tegen misbruik telt 13 leden

Amerikaans comité tegen misbruik telt 13 leden
BRUSSEL (KerkNet/Zenit) - De voorzitter van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie, mgr. Wilton Gregory, heeft acht nieuwe leden benoemd van het comité dat seksueel misbruik moet opvolgen. De oprichting van het comité is een van de maatregel van de Amerikaanse bisschoppen in de strijd tegen het seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Het moet jaarlijks verslag uitbrengen en kan ook een adviserende rol vervullen naar de Amerikaanse bisschoppen.
De voorzitter van het comité, gouverneur Frank Keating uit Oklahoma, bevestigt dat het comité er vooral moet voor zorgen dat het vertrouwen in de Kerk hersteld wordt. Hij wees erop dat het niet de taak is van het comité om bisschoppen, die niet voldoende streng optraden tegen priesters die zich aan misbruik schuldig maakten, te straffen of te vervolgen. Hij benadrukt de grote onafhankelijkheid van de leden van het comité, al zijn de meesten ook gelovige katholieken. "Ieder van ons is geschokt, onthutst en beangstigd door de gebeurtenissen en we zullen alles doen wat in onze macht ligt om het vertrouwen in het geloof te herstellen," aldus Keaton in een gesprek met de New York Times..
Alle leden van het comité werden bekrachtigd en ingelicht door de voorzitter van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie. Het moet uiteindelijk uit een twintigtal leden bestaan, niet alleen priesters en vrouwelijke religieuzen, maar ook leken en zelfs niet-katholieken. Voorlopig telt het dertien leden bestaan, die allemaal praktiserend katholiek zijn. Voorzitter Keating zegt dat de beslissing om aanvankelijk alleen met gemotiveerde katholieke leken te werken, is ingegeven door de overtuiging dat de katholieke Kerk, waarvan een op vier Amerikanen lid is, in eerste instantie zichzelf moet genezen van haar wonden.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken