Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Canadese kerk maakt balans op van WJD Toronto

Canadese kerk maakt balans op van WJD Toronto
BRUSSEL (KerkNet/Zenit) - De Wereldjongerendagen zijn nog maar net gedaan of de Canadese katholieke Kerk maakt al een eerste balans op van deze bijeenkomst. Mgr. Berthelet, de voorzitter van de Canadese Bisschoppenconferentie, schrijft in een brief dat er een nieuwe wind waait door de katholieke Kerk in Canada. Tegelijkertijd prijst hij de moed en de vastbeslotenheid van de paus tijdens de voorbije Wereldjongerendagen.
Volgens de Canadese bisschop was het al van het pausbezoek van 1984 aan Canada geleden dat er nog zo'n enthousiasmerende bijeenkomst was. "Vanaf het onthaal van de tienduizenden jongeren in de Canadese bisdommen tot aan het vertrek van de paus beroerden de opeenvolgende emoties het hart van honderdduizenden pelgrims van Canada en gans de wereld". Mgr. Berthelet sprak over een succes en een "geloofservaring en ervaring van gelukzaligheid". Hij wees er ook op dat honderden beelden blijven hangen, waaronder dat van de naar schatting 800.000 jongeren die in de wind en de regen verzameld waren om er onder leiding van de opvolger van Petrus te zingen en te bidden.
De voorzitter van de Canadese Bisschoppenconferentie schrijft ook dat de jonge Canadese gelovigen bevestigd in hun geloof en met het verlangen om dat geluk en deze vrede te delen naar huis terugkeren. Dat kan volgens hem ook een bron van inspiratie worden "voor de parochies, de bisdommen en onze Kerk". Volgens de bisschop moeten nu de christelijke gemeenschappen ervoor zorgen dat dit enthousiasme van de Wereldjongerendagen wordt verder gezet: "Ik nodig alle parochies uit om hun deuren, hun hart en hun geest open te stellen voor deze jonge bedevaarders van de Wereldjongerendagen en alle jongeren...".
Ten slotte brengt hij hulde aan de buitengewone samenwerking van de Canadese regering, het bisdom Toronto, de Canadese bisschoppen, de Pauselijke Raad voor de Leken, de nationale Werkgroep voor de WJD, de verschillende politiecorpsen, de media en de duizenden vrijwilligers.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken