Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vredeseducatie centraal op bezinningsdag Pax Christi

Vredeseducatie centraal op bezinningsdag Pax Christi
MAARSSEN (Pax Christi) - Zaterdag 7 september a.s. organiseert Pax Christi Nederland samen met de zusters van de fraai gelegen Emmauspriorij in Maarssen haar jaarlijkse bezinningsdag. Dit jaar speciaal voor hen, die een passie hebben voor
vredesopvoeding.
Vredeseducatie is meer dan alleen kennisoverdracht. Het begeleiden van jongeren in de ontwikkeling van normen en waarden, echte levenswaarden en spiritualiteit vraagt een speciale invalshoek, die meer is dan alleen feitenkennis over verschillende religies en levensbeschouwingen.

Christenen en moslims kunnen alleen spreken over oorlog en vrede, geweld en eerbied voor de medemens, vergelden en vergeven, als helder is wie God voor hen is. ´s Morgens vertellen daarom twee godsdienstpedagogen, Marcel Zagers(katholiek) en Ocay Kurubas (moslim), over hun ervaringen met vredescatechese en vredespastoraal op school. Prof. dr. C. Hermans (Stichting de katholieke School) en drs. Ben Schennink (polemoloog, Pax Christi) treden op als referenten.

´s Middags zijn er workshops, o.a. met praktische tips hoe u van de Vredesweek (22-28 september a.s.) op school een levensbeschouwelijke activiteit kunt maken.

Schriftelijk aanmelden bij de Emmauspriorij, Postbus 76, 3600 AB Maarssen.
Prijs 20,-, inclusief lunch. Voor Pax Christi leden 15,-, Tussen de middag is er voor de deelnemers de mogelijkheid deel te nemen aan het middaggebed van de zusters.
 
 

 

Rorate Zoeken