Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Debat over diakenwijding vrouwen blijft open

Debat over diakenwijding vrouwen blijft open
VATICAANSTAD (KerkNet/CathoBel) - De dertig theologen, die lid zijn van de Theologische Commissie van het Vaticaan, hebben op het einde van hun vijfdaagse studiesessie unaniem besloten dat het debat over de wijding van vrouwelijke diakens niet is afgesloten. Dit meldt KerkNet Vlaanderen.
De resultaten van de studie moeten nu nog voorgelegd worden aan de Congregatie voor de Geloofsleer, om uiteindelijk te resulteren in een document over de eigenheid van het diaconaat.

Onderwerp van studie

Het diaconaat is al langer onderwerp van studie en van vaak hevige debatten. Daarom vroeg de Congregatie voor de Geloofsleer acht jaar geleden een grondiger studie over het thema om een duidelijker beeld te krijgen van de eigenheid van het diaconaat.

Dat werk werd toevertrouwd aan de deskundigheid van de theologen van de Theologische Commissie, die afgelopen vrijdag hun studie hebben afgerond. De congregatie gaat op basis van hun conclusies nu een document opstellen.

De rol van de vrouw

In september vorig jaar publiceerden de curiekardinalen Ratzinger, Medina Estevez en Castrillon Hoyos al een nota over de wijding van vrouwelijke diakens. Ze argumenteerden toen dat de wijding van vrouwelijke diakens kerkelijk niet bestaat en dat het daarom onwettig is cursussen of andere initiatieven te ontwikkelen, die vrouwen op het diaconaat voorbereiden. De congregatie benadrukte wel dat de rol van vrouwen in de Kerk bevorderd moest worden.

Diakens wereldwijd

Het diaconaat, is samen met het priesterschap en de bisschopswijding, een van de drie gewijde bedieningen binnen de katholieke Kerk. Centraal in het wijdingsambt van de diaken staan predikatie, catechese, dienst van de liturgie en dienst aan de armsten.

Op 31 december 2000 waren er wereldwijd 27.306 permanente diakens actief. In 1994 waren er dat 20.000. Daarvan woont en werkt meer dan 60% in de Verenigde Staten, 31% in Europa en nauwelijks 2% in Azië, Afrika en Oceanië.
 
 

 

Rorate Zoeken