Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Rechter verbiedt boek over Kerk en Duitse rijk

Rechter verbiedt boek over Kerk en Duitse rijk
BRUSSEL (KerkNet/DW) - Een Duitse rechtbank heeft een tijdelijk verbod uitgevaardigd voor de publicatie van het nieuwe boek van de Amerikaanse socioloog Goldhagen, die eerder al in zijn boek "Hitlers gewillige beulen" de Duitse burgers aansprakelijk stelde voor de holocaust.
Het boek verscheen onder de titel 'The Role of the Catholic Church in the Holocaust and it's unfulfilled duty to repair". De auteur haalt erin fel uit naar de toenmalige 'oorlogspaus 'Pius XII'.

Het aartsbisdom München had tegen de publicatie van het boek een rechtszaak ingespannen omdat het een foto bevat van de toenmalige kardinaal Michael Faulhaber samen met enkele SS-officieren tijdens een bijeenkomst in München.

Het aartsbisdom ontkent dat de persoon op de foto daadwerkelijk de kardinaal is en meent toenmalig nuntius Orenigo te herkennen. Het Holocaust Memorial Museum in de Verenigde Staten, dat de foto aan Goldhagen bezorgde, is ervan overtuigd dat het wel degelijk om kardinaal Faulhaber gaat.

Het aartsbisdom München verzocht de uitgever de foto uit het boek te verwijderen of hem onherkenbaar te maken. Het wordt daarin nu gesteund door de rechtbank.

De publicatie van Goldhagen, die een portret schetst van de katholieke Kerk onder het Derde Rijk, is fel omstreden. Het boek verscheen eerder al in compacte vorm in het Amerikaanse politieke magazine 'The New Republic' en kreeg toen hevige kritiek wegens historische onjuistheden. Critici verwijten de auteur geen enkele historische onderbouw te geven voor zijn beschuldigingen en volledig voorbij te gaan aan de toenadering tussen de joden en de katholieke Kerk.

In Duitse kerkelijke kringen zorgt vooral de inhoud voor verontwaardiging. Goldhagen, die docent is aan de Universiteit van Harvard, schetst een weinig fraai portret van de katholieke Kerk onder het Derde Rijk. Hij herhaalt ook de beschuldiging dat paus Pius XII veel te weinig heeft gedaan om de joden te beschermen. Dat de paus door zijn stille diplomatie juist vele joden wist te redden, noemt Goldhagen nonsens.

Hij vergelijkt de bewering met de stellingen van revisionisten die beweren dat de Holocaust nooit plaatshad. Paus PIus XII werd na de oorlog nochtans door de joodse gemeenschap in Rome gehuldigd voor zijn inzet voor de joden.

De controverse kwam pas echt op gang na de opvoering van het controversiële toneelstuk "Der Stellvertreter' (De plaatsvervanger) van Hochutt. Alleen wordt dat stuk volgens de jezuïet en historicus pater Gumpel, specialist van de oorlogsarchieven van het Vaticaan, inhoudelijk door geen enkele historicus ernstig genomen. Het boek van Goldhagen, dat al een tijdje geleden in de Angelsaksische wereld verscheen, is inmiddels uitgegroeid tot een bestseller.
 
 

 

Rorate Zoeken