Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Tweede Vaticaans Concilie vandaag 40 jaar geleden begonnen

Tweede Vaticaans Concilie vandaag 40 jaar geleden begonnen
VATICAANSTAD (KerkNet/RKnieuws.net) - Precies veertig jaar geleden, op 11 oktober 1962, ging in Rome het Tweede Vaticaans Concilie van start. Paus Johannes Paulus II zei vandaag dat het Tweede Vaticaans Concilie ook in het derde millenium een 'richtsnoer' voor de rooms-katholieke gelovigen blijft.
Het Concilie was al in januari 1959 door paus Johannes XXIII aangekondigd. Op het concilie waren 2540 stemgerechtigde concilievaders aanwezig: kardinalen, bisschoppen en oversten van ordes. Naast theologen waren er ook waarnemers van niet-katholieke christelijke Kerken en toehoorders, leken, zowel mannen als vrouwen. Samen kregen ze van de paus de opdracht mee de Kerk aan onze tijd aan te passen en de dialoog met de samenleving en de andere godsdiensten te bevorderen.

Mijlpaal

Nog steeds wordt het concilie beschouwd als een mijlpaal. Dat blijkt deze dagen ook uit de mediabelangstelling. Het Franse katholieke dagblad 'La Croix' blikte de voorbije weken in een hele reeks reportages op het Concilie terug. Ook het Vlaamse weekblad <a href="http://www.tertio.be/" target="_blank"><u>Tertio</u></a> brengt deze week een uitvoerige terugblik op het Concilie. Het concilie duurde in totaal drie jaar: van 1962 tot 1965. Het zorgde voor belangrijke hervormingen, die vooral erg ingrijpend waren op het vlak van de liturgie. Andere hervormingen betroffen de plaats van de leken, de werking van de Kerk, de liturgie, de godsdienstvrijheid en de relatie met de andere christelijke Kerken en het jodendom.

Al voor de start van het Tweede Vaticaans Concilie hadden er in de theologie belangrijke vernieuwingen plaatsgevonden. Het concilie had plaats bij de aanvang van de woelige jaren zestig, op een ogenblik dat de Kerk haar plaats in de samenleving dreigde te verliezen. Velen, waaronder Johannes XXIII, vonden dat het daarom tijd was voor een 'aggiornamento', een bij de tijd brengen van de Kerk, met de nadruk op de innerlijke hervorming en de dienst aan de wereld.

Teksten

Aan het concilie namen 80 kardinalen, 7 patriarchen, 2.594 aartsbisschoppen en bisschoppen, 97 oversten van congregaties, 52 leken en 101 niet-katholieke waarnemers deel.

Het Tweede Vaticaans Concilie leverde uiteindelijk 9 decreten, 3 verklaringen en 4 constituties op, in totaal 16 documenten. Daarbij ook belangrijke verklaringen over de christelijke opvoeding, de godsdienstvrijheid, de Kerk en niet-christelijke godsdiensten en vier constituties: over de openbaring, de Kerk (Lumen Gentium), de Kerk in onze tijd (Gaudium et Spes) en de liturgie.

De Nederlandse bisschoppen hebben de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie op internet gezet. Ze zijn te raadplegen op de volgende plek: <a href="http://www.stvitus.nl/concilie/" target="_blank"><u>Website Concilieteksten</u></a>
 
 

 

Rorate Zoeken