Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vaticaan tegen eenzijdige embargo"s

VATICAANSTAD (KerkNet/CWN/KIPA) - Het Vaticaan heeft het einde gevraagd van embargo's die eenzijdig worden afgekondigd en waarvan de burgers het slachtoffer worden. Met de oproep zinspeelde Mgr Renato Martino, de permanente vertegenwoordiger van het Vaticaan bij de Verenigde Naties duidelijk op de situatie in Irak.
Het Vaticaan heeft in het verleden al herhaaldelijk gevraagd om het embargo tegen Irak op te heffen.

Tijdens zijn tussenkomst onderstreepte Mgr.Martino dat het afkondigen van een embargo legitiem kan zijn, maar hij benadrukte tegelijk dat het de steun moet hebben van de internationale gemeenschap.

Mgr. Martino stelde de zin en de moraliteit in vraag van embargo's die lijden veroorzaken onder de burgers van het geviseerde land. Mgr.Martino zei tevens dat een embargo nooit gebruikt mag worden om de hulp aan de bevolking in nood te blokkeren: "Voedsel en medicijnen mogen nooit gebruikt worden als een instrument om politieke druk uit te oefenen".
 
 

 

Rorate Zoeken