Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nieuwe website wil R-K kerkrecht toegankelijk maken

Nieuwe website wil R-K kerkrecht toegankelijk maken
UTRECHT, 31 oktober 2002 - Vandaag is een nieuwe website van start gegaan die het kerkelijk recht van de Rooms-Katholieke Kerk toegankelijk wil maken voor een grote groep mensen. "Veel mensen denken immers bij kerkelijk recht vooral aan starre regels die alles blokkeren" zeggen Ton Meijers en Olav Boelens, de Utrechtse kerkjuristen achter het initiatief. "Met deze website willen wij het kerkelijk wetboek, de Codex, uitleggen aan het grote publiek".
De nieuwe website is een vervolg op de 'Canonieke Vraagbaak Johannes Andreae'. Deze website beantwoordde vragen op kerkrechtelijk gebied, en daar blijkt volgens de initiatiefnemers in toenemende mate behoefte aan te zijn: "parochiebestuurders, vrijwilligers en pastoraal werkenden krijgen steeds vaker te maken met kerkrechtelijke kwesties: bij fusies van parochies, het sluiten van kerkgebouwen en het zoeken naar nieuwe vormen van pastoraat speelt het kerkelijk recht immers een grote rol. Met de nieuwe website hopen we een nog groter publiek van dienst te kunnen zijn."

De nieuwe website kent nog steeds een vraagbaak waar mensen terecht kunnen, maar er zijn ook onderdelen bijgekomen. Het afgelopen jaar heeft kerkjurist Ton Meijers als specifiek project de vertaling van het wetboek voor de Oosterse Kerken ter hand genomen. De vertaling wordt in delen gepubliceerd op de website.

Om het kerkelijk recht begrijpelijker te maken is het onderdeel "De Codex uitgelegd" in het leven geroepen. De komende tijd zal regelmatig uitleg over de structuur en de hiërarchie (Paus, bisschoppen, pastoor) van de Kerk en over de sacramenten in de Kerk toegevoegd worden aan de website.

De nieuwe website maakt deel uit van Rorate.com, waar ook websites als RKnieuws.net en de onlangs gelanceerde Internet-Kathedraal onder vallen. De afgelopen maand trok Rorate.com bijna 100.000 bezoekers.

De nieuwe website is te vinden op: <a href="http://www.rkkerkrecht.net">www.rkkerkrecht.net</a> of <a href="http://www.canoniekrecht.nl">www.canoniekrecht.nl</a>
 
 

 

Rorate Zoeken