Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Opleiding tot geestelijk begeleider in Vlaanderen van start

Opleiding tot geestelijk begeleider in Vlaanderen van start
BRUSSEL (KerkNet) - Van februari 2003 tot mei 2004 wordt in 'De Hoeksteen' te Keiem-Diksmuide een opleiding 'geestelijke begeleiding in het leven van gewone mensen' georganiseerd.
Het team en de opleiding zelf worden geleid door Wouter Deruwe, in het raam van zijn doctoraalstudie over de persoon en de opleiding van de geestelijk begeleider, onder supervisie van prof. dr. Hein Blommestijn van het Titus Brandsma Instituut voor Spiritualiteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen (Nl).

De opleiding omvat 14 dagbijeenkomsten en 2 weekends in beperkte kring, persoonlijke leerbegeleidingen en huistaken.

Tochtgenoot

In geestelijke begeleiding biedt de ene mens aan de ander gerichte steun bij zijn of haar zoektocht naar de beleving van het volle leven. Daarin komen ook alle 'alledaagse' ontmoetingen en gebeurtenissen (ook - of misschien zelfs juist - de ogenschijnlijk negatieve) ter sprake om daarin te leren onderscheiden hoe dat volle leven erin aanwezig is en meer kan beleefd worden.

De geestelijk begeleider is een tochtgenoot op deze zoektocht. Hij - maar het kan net zo goed een 'zij' zijn - heeft als taak gids te zijn op de tocht van de ander. De geestelijk begeleider is dus niet meer - maar ook niet minder - dan een instrument om het mysterie 'God' in het leven van de begeleide te helpen zichtbaar maken.

De opleiding tot geestelijk begeleider

Naast het leren kennen van het eigene van geestelijke begeleiding, is de opleiding in de eerste plaats een ontwikkelingsproces van de persoon van de begeleider zelf. De opleiding wordt vanuit een christelijk-gelovig standpunt opgezet. De deelnemers hoeven dit niet noodzakelijk te onderschrijven. Het levensmysterie 'God' laat zich immers op diverse wijzen kennen in het leven van de mens. Wel dient de bereidheid en de stabiliteit aanwezig te zijn over de eigen levensweg en levensbeschouwing in een open communicatie te treden.

Daarbij komen een aantal basisthema's aan bod: Wie is de mens? Wie is het Mysterie/God? Geestelijke begeleiding, wat is dat nu eigenlijk? Wat is de taak van de geestelijk begeleider? De eigen geestelijke weg? Geestelijke begeleiding in crisissituaties? Hoe functioneert vertrouwen? Basispatroon van een geestelijk begeleidingsgesprek en de bijbel in een context van geestelijke begeleiding.

Praktisch

De opleiding omvat 14 dagbijeenkomsten en 2 weekends in kleine groep, persoonlijke leerbegeleidingen en huistaken. De eerste bijeenkomst heeft plaats op 4 februari in De Hoeksteen, Keiem-Diksmuide. De dagbijeenkomsten beginnen om 9 uur en eindigen om 17u.30. Het is mogelijk om aan te sluiten bij het avondgebed en het avondmaal (het einde is voorzien om 19u.). De weekends vinden plaats in het Diocesaan Centrum Groenhove in Torhout. De deelnameprijs bedraagt 600 euro. Daarin is alles inbegrepen (kopies, accommodatie, maaltijden, onkostenvergoeding leerbegeleiders, verzekering, weekends), uitgezonderd eventuele aanschaf van boeken.

Inschrijven voor 30 november 2002 via : De Hoeksteen - Opleiding Geestelijke Begeleiding, Keiemdorpsstraat 106, B-8600 Keiem-Diksmuide - Tel: 051/50 14 26, e-mail: <a href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.</a>.
 
 

 

Rorate Zoeken