Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus richt zich tot Belgische volk bij ontvangst geloofsbrieven ambassadeur

Paus richt zich tot Belgische volk bij ontvangst geloofsbrieven ambassadeur
ROME (KerkNet/RKnieuws.net) - Paus Johannes Paulus II heeft donderdag de geloofsbrieven ontvangen van de nieuwe Belgische ambassadeur bij de Heilige Stoel. Bij die gelegenheid bracht de paus een speciale groet aan het Belgische koningshuis en de Belgische bevolking.
In de toespraak van de paus ging de aandacht onder meer uit naar Europa en de Europese Eenmaking. De paus prees België ook voor haar vernieuwde aandacht voor Afrika, en in het bijzonder voor de belangstelling voor de Regio van de Grote Meren.

Gezinsvriendelijke politiek

De paus benadrukte tevens de grote rol die de Belgische katholieke Kerk steeds in het onderwijs gespeeld heeft. Daarbij veroordeelde hij het seksueel misbruik van jongeren en riep hij op tot een gezinsvriendelijke politiek, waarbij de ouders worden bijgestaan in de opvoeding van hun kinderen en het instituut van het huwelijk bevorderd wordt.

De paus riep tevens op tot de bescherming van het kostbare geschenk van het leven. Bij de bescherming daarvan heeft de Kerk steeds een grote rol gespeeld. Daarbij kan ze niet zwijgen en niet nalaten haar bezorgdheid te uiten over de wetten die recent in verschillende landen gestemd werden, waardoor euthanasie gelegaliseerd wordt en waardoor men zich uitroept tot heer en meester van leven en dood. Daarbij riep hij op tot een andere kijk op de meest kwetsbare mensen of mensen die hun levenseinde nabij zijn.

Palliatieve zorg

Hierbij sprak de paus zijn tevredenheid uit over de verdere uitbouw van de palliatieve verzorging voor alle patiënten die zich in een situatie bevinden waarvoor dit noodzakelijk is. "De erkenning van het heilige en onschendbare karakter van elke menselijke persoon, dat hem door de Schepper gegeven is, is feitelijk de enige bescherming tegen de mogelijke schendingen van zijn waardigheid en rechten. Een samenleving die het risico neemt om dergelijke fundamenten in vraag te stellen
stelt zich bloot aan ernstige risico's, met name dat om de rechten van de persoon en de fundamentele waarden enkel van consensus te laten afhangen. Het respect voor elk menselijk wezen, in elke fase van zijn leven, is trouwens een essentieel element in de opvoeding tot vrede en rechtvaardigheid".

Speciale groet

Ten slotte bracht de paus een speciale groet aan de christelijke gemeenschap en haar priesters en sprak hij zijn waardering uit voor de missionaire arbeid van priesters en leken, die naar het voorbeeld van Pater Damiaan ondernomen werd.

De paus bracht tevens hulde aan de onlangs overleden bisschop Mgr. Huard en vroeg de Belgische gelovigen om zonder angst en complexen de moed te vinden om door hun woorden en daden te getuigen. "Ik weet dat ze sterk geëngageerd zijn in het sociale leven, bij de jongeren, de migranten, de gehandicapten en de mensen in moeilijkheden. Ik roep hen op om dit engagement ten dienste van hun naasten verder te zetten".

<B>Levensloop

De nieuwe Belgische ambassadeur Benoît Cardon De Lichtbuer werd op 26 augustus 1942 in Antwerpen geboren, hij is gehuwd en vader van vier kinderen. Ambassadeur Benoît Cardon De Lichtbuer studeerde af in de rechten, met specialisering in de economische wetenschappen. Zijn diplomatieke carrière begon in 1968. In die hoedanigheid was hij geruime tijd verbonden aan het koninklijk paleis, waar hij van 1979-1989 secretaris was van koningin Fabiola. Daarna werd hij permanente vertegenwoordiger van ons land bij de Unesco in Parijs (1989 -1992), ambassadeur in Egypte (1992-1995) en permanent vertegenwoordiger bij de Raad van Europa in Straatsburg (1999-2002)
 
 

 

Rorate Zoeken