Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

"Opening Vaticaanse oorlogsarchieven zal steun kerk aan joden bewijzen"

BRUSSEL (KerkNet/Zenit) - "De opening van de oorlogsarchieven van het Vaticaan zal bewijzen dat de katholieke Kerk steun heeft gegeven aan de joden," aldus de Franse jezuïet en historicus pater Blet. De Franse historicus is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw vrijwel ononderbroken bezig met de studie van de Vaticaanse oorlogsarchieven.
Hij werkte ook mee aan de bundeling van de belangrijkste documenten uit het oorlogsarchief van het Vaticaan, waarvan het eerste deel in 1965 en het twaalfde en laatste in 1982 gepubliceerd werd.

De opening van de oorlogsarchieven is eind vorige week aangekondigd door kardinaal Jorge María Mejía, de archivaris van het Vaticaan. Volgens Mejia zullen de archieven vanaf 1 januari 2005 voor het publiek toegankelijk zijn.

Kardinaal Mejia wees er bij die gelegenheid ook op dat de documenten van de nuntiatuur in Duitsland, waar aartsbisschop Eugenio Pacelli - de latere paus Pius XII - werkzaam was, vanaf het begin van 2003 toegankelijk zijn.

Pater Blet herinnerde eraan dat de Heilige Stoel de hele Tweede Wereldoorlog lang en op uitdrukkelijk bevel van paus Pius XII, zorgde voor vluchtelingen en mensen die onder de oorlog gebukt gingen. Met het oog daarop werd een informatiedienst in het leven geroepen. Die moest de verzoeken verzamelen en de verwanten proberen terug te vinden van mensen die tijdens de oorlog verdwenen. Dat resulteerde volgens Blet uiteindelijk in 3,5 miljoen formulieren. Een nauwelijks bekend werk, dat enorme vruchten opbracht.

Pater Blet kondigde voorts de publicatie aan van zes cd-roms en zes boekdelen, met een inleidend volume. De uitgave wil het publiek kennis laten maken met een groot deel van de hulpacties van de Kerk voor mensen in nood en tegelijk de grote bereidheid aantonen van de katholieke Kerk om alle informatie, die in de archieven te vinden is, beschikbaar te maken.
 
 

 

Rorate Zoeken