Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vaticaan wijst toevoeging "die eens Maria was" in gebed “Vrouwe van alle volkeren” af

MANILLA (Rknieuws.net) - De Congregatie van de Geloofsleer, waarvan tot zijn verkiezing de huidige paus als hoofd functioneerde, heeft in een brief gedateerd op de 20e mei 2005 aan de Filippijnse bisschoppenconferentie laten weten geen gebed in dat land, of in de rest van de wereld, goed te keuren tot de Moeder Gods onder de titel "Vrouwe van alle Volkeren" met de toevoeging "die eens Maria was." De congregatie schreef de brief als antwoord op een vraag van een van de bisschoppen.
"Met betrekking tot de devotie bekend als de "Vrouwe van alle volkeren" en de Mariaverschijningen ervaren door wijlen Ida Peerdeman, willen wij u, Excellentie, adviseren om, hoewel de genoemde verschijningen goedkeuring genieten van Zijne Excellentie Joseph Maria Punt, bisschop van Haarlem in zijn communiqué van 31 mei 2002, erop te letten dat de Congregatie van de geloofsleer bezorgdheid heeft geuit met betrekking tot één bepaald aspect van die devotie, namelijk daar waar in officiële gebeden de Heilige Maagd aanroepen als "Vrouwe van alle Volkeren die eens Maria was", aldus Mgr Angelo Amato, SDB, secretaris van de Congregatie van de geloofsleer.

Mgr Amato voegde daaraan toe "(Wij hebben), in een brief aan Zijne Excellentie, Mgr Francois Bacque, apostolisch nuntius voor Nederland, aangegeven dat de Mariadevotie moet worden gevoed en ontwikkeld in overeenstemming met de indicaties van de Heilige Vader in "Redemptoris Mater" en "Rosarium Virginis Mariae" en niet volgens privé verschijningen of volgens een "nieuwe" naam van Maria, zoals de "Vrouwe van alle volkeren".

"U, Excellentie," zo schreef de secretaris,"wordt verzocht om de bovengenoemde aanbevelingen in overweging te nemen en de overige leden van de Conferentie van katholieke bisschoppen van de Filippijnen erover in te lichten dat de Congregatie van de Geloofsleer geen katholieke gemeenschap van de gelovigen van Christus toestaat te bidden tot de Moeder Gods onder de titel van "Vrouwe van alle volkeren" met daarbij de toevoeging "die eens Maria was"."
 
 

 

Rorate Zoeken