Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Katholiek Documentatie Centrum krijgt hulp van overheid

Katholiek Documentatie Centrum krijgt hulp van overheid
HILVERSUM (KerkNet/RKK) - Het Nederlandse Katholiek Documentatie Centrum (KDC, de Nederlandse tegenhanger van het KADOC) zal in de toekomst gaan samenwerken met het archief van de gemeente Nijmegen. Het voortbestaan van het KDC dreigde in het gedrang te komen omdat de Katholieke Universiteit Nijmegen de samenwerking wou stopzetten. Volgens de Nederlandse omroep RKK zullen de archiefstukken van het KDC in de toekomst worden ondergebracht in het stadsarchief van de gemeente.
Volgens RKK zijn zowel gemeente als universiteit optimistisch gestemd over de mogelijkheden van deze samenwerking. Binnenkort beginnen alvast de besprekingen over samenwerking.
Het archief van het KDC heeft vooral betrekking op het rooms-katholiek maatschappelijk leven in Nederland vanaf het begin van de 19e eeuw. Dit archief is volgens het gemeentebestuur een belangrijke en passende uitbreiding van het takenpakket van het Nijmeegs Centrum voor Stads- en Streekhistorie.
 
 

 

Rorate Zoeken