Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Explosie aantal bekeringen tot het katholicisme in China

Explosie aantal bekeringen tot het katholicisme in China
BRUSSEL (KerkNet/Zenit) - "Jaarlijks bekeren zo´n honderdduizend Chinezen zich tot het katholicisme". Dit zegt Pater Bernardo Cervellara van Fides in een interview met Zenit over de het recente congres van de Chinese communistische partij en de gevolgen daarvan voor de katholieke gemeenschap in dat land.

Volgens Bernardo Cervellara is de belangstelling voor het christendom in China de voorbije jaren sterk toegenomen en christenen kunnen tegenwoordig ook volwaardig lid worden van de Chinese communistische partij. Het gaat volgens hem echter te ver daaruit te concluderen dat er nu ook godsdienstvrijheid is en christenen niet langer vervolgd worden. "Het 16de Congres van de Chinese Communistische Partij zal de geschiedenis ingaan als het congres waar de deur geopend werd voor de rijken". Jiang zei in zijn openingstoespraak dat die niet langer als tegenstanders van de arbeidersklasse moeten beschouwd worden. Toch had Bernardo Cervellara gehoopt dat er ook meer openheid zou komen voor godsdienst en er op zijn minst een versoepeling zou komen van de godsdienstvrijheid. Dat bleek echter niet het geval. Jiang Zemin sprak in zijn toespraak over een versterking van de economie en de partij. Wel was er een enkele passage waarin gesteld werd dat er in gelijke mate werk moet gemaakt worden van de materiële en de spirituele cultuur.

Anderzijds waren er volgens Bernardo Cervellara in een recent verleden wel enkele hoopvolle tekenen. "In Shenzen riep Pan Yue, van het staatsbureau voor structurele hervormingen, de communistische partij op haar Marxistische kijk op godsdienst als opium voor het volk te laten varen. Tijdens dezelfde periode zei Jiang Zemin dat niet enkel kapitalisten, maar ook gelovigen, partijlid kunnen worden en tijdens een congres over godsdiensten zei hij dat de godsdiensten ook onder het socialisme nog geruime tijd zullen voortbestaan. "Aan de godsdiensten vragen dat ze zich aan het socialisme aanpassen wil nog niet zeggen dat we religieus personeel en gelovigen vragen hun godsdienst op te geven". Volgens pater Cervellara was er van al die uitspraken op het congres echter niets meer te merken. Hij wijst er ook op dat de religieuze vervolging niet enkel duizenden clandestiene gelovigen treft, maar ook honderdduizenden gelovigen vernedert en hen voor het feit plaatst dat ze de partij als een vijand van hun godsdienst moeten zien.

Over de huidige situatie van de katholieken in China zei pater Cervellara dat de vervolging niet enkel de ondergrondse rooms-getrouwe katholieken treft, maar ook de patriottische Kerk omdat ook haar bisschoppen, priesters en gelovigen onder voortdurende bewaking staan. Volgens Cervellara wordt het ook steeds duidelijker dat de ondergrondse, verboden rooms-katholieke en de patriottische katholieke Kerk een en dezelfde Kerk zijn.

Hoopvol noemt hij wel het feit dat er een enorme belangstelling is voor het katholieke geloof, bij jongeren en intellectuelen. "Deze mensen zijn op zoek naar de zin van het leven". Volgens hem is er ook een werkelijke explosie van het aantal bekeringen tot het katholicisme. Cervellara meent dat men er mag van uitgaan dat er zich jaarlijks honderdduizend Chinezen bekeren en tijdens de voorbije 52 jaar is hun aantal zelf verviervoudigd tot 12 miljoen katholieken. "China is een land dat de missionarissen en de universele Kerk moeten insluiten in hun projecten en gebeden. We mogen niet vergeten dat er priesters en bisschoppen zijn die in gevangenissen zitten of in concentratiekampen verblijven of die hun activiteiten niet kunnen uitvoeren".
 
 

 

Rorate Zoeken