Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Oosterhuis: "Vaticaan is sekte van seksueel getraumatiseerde celibatairen"

AMSTERDAM (RKnieuws.net/Telegraaf) - "Bisschoppen hebben zich uitgeleverd aan een machtsbeluste maffia in Rome". Dat zegt ex-priester Huub Oosterhuis in een interview in de zaterdag-editie van de Telegraaf. Volgens hem heeft de katholieke kerk door haar achterhaalde opvattingen haar morele gezag verloren. Volgens hem is het Vaticaan "een sekte", "een systeem dat in stand wordt gehouden "door seksueel getraumatiseerde celibatairen".
Volgens Oosterhuis heeft de katholieke kerk de huidige achteruitgang grotendeels aan zichzelf te danken: "De officiële kerkgang is enorm teruggelopen. Vooral de katholieke moederkerk heeft op een dramatische manier haar vernieuwingskansen verspeeld. Ik kan niet anders concluderen dan dat de katholieke kerk door haar achterhaalde opvattingen haar morele gezag heeft verloren." Oosterhuis ziet daarentegen een forse groei van de 'buitenkerkelijke kerk'. "Ik noem dat de verborgen gemeente. [..] Daar komen de mensen met hun vragen en gevoelens bij elkaar, [..] vragen die de officiële kerk niet kan, of wil beantwoorden."

Seksueel getraumatiseerde celibatairen

De 69-jarige Oosterhuis laakt de starre houding van veel bisschoppen ten aanzien van het Vaticaan. "Bisschoppen hebben zich uitgeleverd aan een machtsbeluste maffia in Rome, te weten het Vaticaan. Ik vind het Vaticaan een sekte die de grote theologen van deze tijd, zoals Schillebeeckx en Küng, heeft verketterd. Het systeem wordt in stand gehouden door seksueel getraumatiseerde celibatairen. De seksschandalen met priesters in de Verenigde Staten komen nu in de krant, maar waren er 50 jaar geleden ook."

"Ik denk niet dat haar starre houding spoedig verdwijnt", zegt hij. "Mensen zoals kardinaal Simonis zijn er heilig van overtuigd dat zij, tegen de verdrukking in, de kampioenen van de waarheid zijn."
"Kerkleiders zoals Simonis zien zichzelf als de opvolgers van de apostelen, door God zelf aangesteld", vervolgt hij. "Zij denken dat zij het christelijke erfgoed van eeuwen door de stormen heen dragen. Zij denken heel anders dan u en ik. Onderschat niet de onwrikbare, nederige arrogantie van kerkleiders. Soortgelijke opvattingen kom je overigens ook tegen onder fundamentalistische, islamitische stromingen en in het jodendom."

Bisschop Muskens

Oosterhuis is wel positief over bisschop Muskens: "Bisschop Muskens van Breda is een bijzonder open mens en zijn voorganger bisschop Ernst was dat ook. Toen ik onlangs een eredoctoraat kreeg aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, schreef Muskens mij een lieve brief: "Als dat oud zeer met de katholieke kerk over is, zullen ze je dankbaar zijn voor jouw bijdragen."

Volgens Oosterhuis is het celibaat "een bron van gif en ellende". "Als het wordt opgeheven, komen er weer mensen die in de kerk willen werken. Want dan kunnen ze daarnaast ook een normaal leven leiden en niet dat idiote, gesacraliseerde priesterleven." Toch zegt hij zelf niet onder het celibaat geleden te hebben. Ook kent hij veel anderen, "vooral vrouwelijke religieuzen, 'zusters', die in het celibaat toch gelukkig leven. Dat kan blijkbaar ook."

Oosterhuis, die in 1970 uit de orde van de Jezuieten werd gezet, verwacht geen 'eerherstel': "Zoiets is nog nooit gebeurd. Wist u dat vorig jaar in het bisdom Roermond mijn liedteksten geweerd zijn uit de officiële liedbundel? Dat is het geestelijk niveau van de katholieke kerk in de 21e eeuw. De man die dat deed, is nu verantwoordelijk voor het liturgische beleid in heel de Nederlandse roomskatholieke kerkprovincie. Ik ben zielsdankbaar dat ik van deze officiële kerk ben ontslagen. Ik moet er niet aan denken dat ik onder dit gezag moet werken."

Claus

Huub Oosterhuis kwam door zijn overdenking in de Nieuwe Kerk in Delft uitgebreid in het nieuws. "Claus was ontzettend ingehouden. Het woord God kwam nooit over zijn lippen. Hij was geen agnost; hij had gewoon niet de behoefte beladen woorden als God in de mond te nemen". Volgens Oosterhuis was Claus verontwaardigd over alle vormen van onrecht. "Hij begreep uit eigen ervaring de nood van vreemdelingen, vluchtelingen en asielzoekers". Volgens Claus moest er een "nieuwe economische theorie" komen. "Hij zei op 15 mei 1991 in een redevoering dat de bestaande theorieën voornamelijk zijn begaan met de vraag hoe degenen die reeds rijk zijn, hun rijkdom verder kunnen vergroten. Dat vond hij inhumaan".

"Menige politieke partij haalde hij links in", meent Oosterhuis. "Hij ging daarin heel ver. Maar onder de druk der ministeriële verantwoordelijkheid kon hij heel veel niet zeggen. Toch was hij onuitputtelijk vindingrijk in het helpen van mensen die in moeilijkheden zaten, wereldwijd. Hij wilde op geen enkele manier bevoorrecht worden. Hij vond het vreemd dat hij geen belasting betaalde. Hij vond het vervelend als hij weer met spoed en voorrang in het ziekenhuis werd opgenomen."
 
 

 

Rorate Zoeken