Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Interdiocesane samenwerking op catechesegebied krijgt groen licht

Interdiocesane samenwerking op catechesegebied krijgt groen licht
UTRECHT (1-2-1) - De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 10 december jongstleden het groene licht gegeven voor landelijke samenwerking op het gebied van catechese. Aan dit ´startschot´ ging een uitvoerige bespreking van het onderzoeksrapport ´Op zoek naar een nieuw elan´ naar de mogelijkheden en de behoeften voor landelijke samenwerking vooraf. De bisschoppen vinden dit rapport, geschreven door de heren Van der Vloet en Wienen (zie ´Een-twee-een´, blz. 621), "een uitstekende basis voor interdiocesane samenwerking". De catechese vormt de komende jaren voor de bisschoppen één van de belangrijkste speerpunten van beleid.
Belangrijk zal een stuurgroep zijn die gezamenlijke catechetische activiteiten van de bisdommen gaat coördineren en de afstemming tussen landelijk en diocesaan beleid regelt. In de praktijk zullen catechetische werkers uit de verschillende bisdommen landelijk meer gaan samenwerken om gezamenlijke projecten tot stand te brengen.

´Catechesewiel´
Het werkplan bij het rapport voorziet dan ook in een samenhangend beleid op het gebied van de catechese en onderscheidt daartoe vijf van elkaar verschillende, maar onderling verbonden niveaus van activiteit: beleid, coördinatie, visieontwikkeling, projectontwikkeling en communicatie.

Projectontwikkeling is een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het plan, maar dan wel opgenomen in een perspectief van beleid en visieontwikkeling. Goede coördinatie moet ervoor zorgen dat landelijke activiteiten zoveel mogelijk ten goede komen aan het werk van de bisdommen en parochies, en dat niet overal werk dubbel gedaan wordt: twee keer een identiek ´catechesewiel´ uitvinden behoort als het goed is tot het verleden.

Moderne media
Bij de diverse opleidingen komt op het vlak van de catechese aandacht voor vergelijkbare curricula. Communicatie is een onmisbare schakel in het geheel. Door een goede informatievoorziening weet men van elkaars activiteiten, wordt relevant studiemateriaal breed verspreid en komt er gelegenheid met elkaar over belangrijke catechetische initiatieven van gedachten te wisselen. Daarbij kunnen moderne media als internet een belangrijke rol spelen. Naast een bulletin kan dit ook vorm krijgen via studiedagen en op maat gesneden workshops voor catecheten.

´Geloofsboek´
Projecten die in dit kader regelmatig worden genoemd zijn: catechese betrokken op gezinnen (intergenerationieel), in het katholieke geloof initiërend materiaal (met name voor herbeginners en catechumenen) en een zogeheten ´Geloofsboek´.
De medewerker catechese op het bureau van de Kerkprovincie, drs. Diederik Wienen, en Johan van der Vloet, hoogleraar godsdienstpedagogie en directeur van de Kairosopleiding van het bisdom Roermond, zullen deze interdiocesane samenwerking vorm gaan geven.

Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond en bisschop-referent voor catechese zal de eerst verantwoordelijke bisschop zijn, in goed overleg met de gehele Bisschoppenconferentie. Met regelmaat zal aan de Bisschoppenconferentie verslag worden gedaan over de voortgang van de landelijke samenwerking.
 
 

 

Rorate Zoeken