Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Duitse kerken overleggen met ministerconferentie

Duitse kerken overleggen met ministerconferentie
BRUSSEL (KerkNet/DBC) - De Duitse katholieke en evangelische Kerk hebben op 10 mei een overleg gehouden met de Duitse Conferentie van Cultusministers, dat zijn de deelstaatministers die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en de relatie met de Kerken. Tijdens de bijeenkomst stonden actuele school- en hogeschoolthema’s en vragen over de bio-ethiek centraal.
De kerken drongen aan op een sterkere betrokkenheid bij de discussie over de bio-medische ethiek, in het bijzonder de toekomstige regeling voor het genetisch onderzoek. In Duitsland wordt momenteel druk gewerkt aan een wetgeving rond het onderzoek op embryo’s. De Kerken vinden dat ze hierbij, ondanks het feit dat ze een vertegenwoordiging hebben in de biomedische commissie, onvoldoende betrokken zijn.
Veel aandacht ging ook naar de discussie over het godsdienstonderricht aan de Duitse beroepsscholen. De gesprekspartners waren het erover eens dat het godsdienstonderricht aan de beroepsscholen verplicht moet blijven.
De deelnemers van het overleg waren het er ook over eens dat de inbreng van de Duitse kerken in het onderwijssysteem een garantie is voor het pluralisme van het Duitse onderwijs.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken