Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Rorate vraagt uw steun voor het nieuwe jaar

Rorate vraagt uw steun voor het nieuwe jaar
Wij kijken als redactie en vrijwilligers van Rorate met voldoening terug op het voorbije jaar. Het harde werk van een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die allemaal in hun vrije tijd aan deze websites werken, heeft zeker zijn vruchten afgeworpen: RKnieuws.net en onze andere activiteiten zijn sterk gegroeid en duizenden mensen maken dagelijks gebruik van onze websites.
Een overzicht van de dingen die wij het afgelopen jaar hebben gedaan kunt u vinden in het <a href="http://www.rorate.com/rorate/scripts/nws_show.php?id=1976" target="_blank"><u>Rorate Jaaroverzicht</u></a>

Steun in de rug

Regelmatig krijgen we reacties waarin mensen ons vertellen hoe belangrijk en waardevol ze onze initiatieven vinden. Voor veel katholieken is ons werk een steun in de rug en een hulp om op de hoogte te blijven van wat hen - en ons - bezielt. Bovendien heeft Rorate een belangrijke uitstraling naar buiten toe: journalisten vinden er een goed overzicht van wat er in de kerk gebeurt, en via onze websites zijn al veel mensen in aanraking gekomen met het katholieke geloof.

Zonder uw hulp kunnen we niet verder

Toch is er een punt van zorg. Tot nu toe werden de websites nog geheel betaald uit eigen zak. Rorate en RKnieuws.net krijgen geen subsidie of financiële ondersteuning, zodat alles met eigen middelen betaald moet worden. De bodem komt echter in zicht, en als er geen financiële hulp komt, bestaat de kans dat we onze initiatieven niet kunnen voortzetten!

Help ons in het nieuwe jaar

Daarom willen we op de drempel van het nieuwe jaar een beroep op u doen. Wij hopen dat u ons wilt en kunt steunen met een financiële bijdrage om ons werk ook in de toekomst mogelijk te maken.

U kunt uw steun geven door een bijdrage te storten op onze rekening in Nederland of België. De nummers vindt u hieronder.

Elke steun is welkom, groot en klein. Hoe groter uw steun, hoe meer wij in de toekomst kunnen doen. Want voor de toekomst hebben we nog veel plannen en ideeën. Per slot van rekening hebben wij als gelovigen een hoop werk te doen in onze samenleving en Rorate wil daar volop aan bijdragen!
<table width="100%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" bgcolor="#F3E4EA">
<tr>
<td>
België

Als u in België woont en u wilt ons steunen, dan kunt u uw gift overmaken op

rekeningnummer 390-4519091-13
ten name van Catechese.net, Utrecht, Nederland.

Nederland

Als u in Nederland woont en u wilt ons steunen, dan kunt u uw gift overmaken op

rekeningnummer 39.47.72.067
ten name van Stichting Catechese.net, Utrecht.
</td>
</tr>
</table>

Via deze website zullen we u op de hoogte houden van het verloop van deze sponsoractie. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw broodnodige ondersteuning!
 
 

 

Rorate Zoeken