Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus vraagt internationale organisatie voor vrede

Paus vraagt internationale organisatie voor vrede
BRUSSEL (KerkNet/CWN/VIS/Zenit/FIDES) - Paus Johannes Paulus II roept in zijn boodschap voor de jaarlijkse Wereldvredesdag op tot de oprichting van een nieuwe internationale organisatie, die de vrede en de harmonie tussen de volkeren evenals hun integrale ontwikkeling kan garanderen.
Tegelijkertijd vraagt hij het concept van het gemeenschappelijk welzijn te globaliseren tot een "universeel gemeenschappelijk welzijn'. Op wereldvlak kan men volgens de paus niet langer voorbij aan de vaststelling dat de vrede nauw verbonden is met de menselijke waardigheid en de mensenrechten. "Als ontwikkeling de nieuwe naam is voor vrede, dan is ontwapening voor ontwikkeling elke dag meer noodzakelijk... De honger kan niet uitgeroeid worden als er wereldwijd miljoenen dollars voor militaire uitgaven bestemd zijn".

Wereldvredesdag wordt ieder jaar op 1 januari gevierd. Deze keer staat de boodschap in het teken van de historische vredesencycliek "Pacem in Terris", die in april 1961 door Paus Johannes XXIII gepubliceerd werd. De brief verscheen toen te midden van de Cuba-crisis en slechts twee jaar voor de oprichting van de Berlijnse Muur.

Oecumenisch en interreligieus

De paus drukt in zijn boodschap de hoop uit dat de veertigste verjaardag van de encycliek voor katholieken in gans de wereld een aansporing is om tal van herdenkingsinitiatieven te organiseren "die hopelijk een oecumenisch en interreligieus karakter hebben en open staan voor al diegenen die ernaar verlangen de muren die hen scheiden te overwinnen, de banden van broederlijke liefde aan te halen, de andere te begrijpen en diegenen die hen kwaad hebben aangedaan te vergeven".

In zijn brief roept de paus op tot meer inspanningen voor vrede, verstandhouding en het gemeenschappelijke welzijn.

Vrede op aarde

De boodschap is een bezinning rond 'Pacem in Terris'. De paus schrijft daarin dat Paus Johannes XXIII veel hoop stelde op de Verenigde Naties om langs die weg vrede en rechtvaardigheid te bewerkstelligen. Volgens de paus kon de VN die ambities echter nooit waarmaken: "Het is niet enkel duidelijk dat de visie van paus Johannes XXIII voor een effectieve, internationale publieke autoriteit ten dienste van de mensenrechten, vrijheid en vrede niet volledig bereikt werd, maar er bestaat bij de internationale gemeenschap ook nog te veel aarzeling om de mensenrechten te respecteren en toe te passen".

Het voorbeeld bij uitstek is het Midden-Oosten, waar de wereldleiders onvoldoende vastberadenheid toonden om de mensenrechten en de internationale rechtsregels te doen naleven.

<B>"Bij vrede gaat het om mensen"

De paus besluit zijn brief met een uitnodiging om een cultuur en spiritualiteit van vrede te cultiveren. "Uiteindelijk gaat het bij vrede over mensen en niet over structuren", schrijft de paus. Die vaststelling gaat gepaard met een oproep om conflicten met geweldloze middelen op te lossen en de mensenrechten te bevorderen.

De paus wijst er ten slotte op dat de vrede niet enkel de nationale en internationale instellingen betreft: ieder draagt zijn steentje bij "door persoonlijk handelingen van vrede te stellen".
 
 

 

Rorate Zoeken