Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Efficiënte Actie Kerkbalans ziet inkomsten weer stijgen

Efficiënte Actie Kerkbalans ziet inkomsten weer stijgen
UTRECHT (SRKK/RKnieuws.net) - Met een kostenpost van slechts 0,04 procent horen de kerken bij de meest efficiënte geldwervers. Dat blijkt uit de financiële gegevens over 2001 van de jaarlijkse actie Kerkbalans, die bij een persconferentie vandaag werden gepresenteerd. De R.-K. Kerk en de SoW-kerken haalden toen aan 'levend geld' (zoals giften via Kerkbalans en collecten) zo'n 357 miljoen euro op, een stijging van twee procent ten opzichte van 2000. Dit jaar heeft de Actie Kerkbalans als motto 'Ruimte geven'.
Het geefgedrag van kerkelijk Nederland vertoonde in 2001 het vertrouwde beeld: ondanks een dalend ledenaantal stegen de inkomsten. Zorgelijk blijven de stijging van de loonkosten en de hoge onderhoudskosten van de kerkgebouwen. Overheidsmaatregelen op het terrein van brandveiligheid doen ook een aanzienlijke aanslag op de kerkelijke financiën, zeker omdat regels soms star en met weinig kennis van zaken worden gehanteerd.

'Top drie'

Die stijgende inkomstentrend wil echter niet zeggen dat Kerkbalans achterover kan leunen. Om in de toekomst minstens zo succesvol te zijn is professionalisering nodig, "en dat kan niet zonder aandacht voor het imago van de kerken", aldus voorzitter D. Bijl van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving.

De kerken staan nu in de Nederlandse 'top drie' van favoriete goede doelen, en dat komt ook door de goede naam die ze hebben: het geld van Kerkbalans komt direct plaatselijk terecht bij de parochie of gemeente. Het concrete pastoraat en het meeleven met mensen, het hele jaar door, funderen dus "het kerkelijk imago en daarmee ook de Actie Kerkbalans", stelt Bijl. "Dat bepaalt méér het succes dan de meest eigentijdse kleurenfolder".

Vitamine D

Kardinaal Simonis nam tijdens deze perspresentatie opnieuw stelling in het debat over waarden en normen. Met een pleidooi voor de vier kardinale deugden ging hij de "morele scheurbuik" te lijf waaraan "de funshoppende individualist van nu" lijdt.

Die vier kardinale deugden, verstandigheid, matigheid, moed en rechtvaardigheid, zijn de verinnerlijking van waarden. Juist dat geeft ze een praktische werking, aldus Simonis. De kerken kunnen volgens hem in de huidige discussie over waarden en normen als "morele voedingsdeskundigen" optreden, en de "vitamine D van deugden is als een soort 'schijf van vier' dé remedie tegen morele scheurbuik".

Vrijwilligers

De Actie Kerkbalans is opgezet om de plaatselijke geloofsgemeenschappen te ondersteunen in hun geldwervende activiteiten. De actie loopt komend jaar van 12 tot en met 26 januari. In die periode bezoeken tienduizenden vrijwillig(st)ers ± 2,5 miljoen adressen. De actie waaraan zeven kerkgenootschappen deelnemen wordt in 2003 voor de 31ste maal gehouden.
 
 

 

Rorate Zoeken