Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Zaligverk­larin­gen in maart en april

Zaligverklaringen in maart en april

BRUS­SEL (KerkNet/Zenit) — De Franse priester, Pierre Bon­homme (18031861) wordt op 23 maart in Rome door de paus zalig verk­laard. De Franse priester uit de streek van Cahors werd onder meer bek­end als stichter van de religieuzen van Onze-Lieve-Vrouw van Cal­varie.

Tij­dens dezelfde plechtigheid zal de paus ook de Cata­laanse Juane Lluch, de Spaanse Maria Rodriguez, de Brazil­i­aanse Cari­dad Brader en de Hon­gaarse leek, arts en fam­i­lievader Ladis­las Batthyany-Strattmann (18701931) zaligverk­laren. Op 27 april is het de beurt aan zes Ital­ia­nen, waaron­der Don Gia­come Albe­ri­one (18841871).

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?