Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Honderdste sterfdag Schaepman herdacht in Rome

Honderdste sterfdag Schaepman herdacht in Rome
ROME (RKnieuws.net) - In Rome is zondag de honderdste sterfdag van Herman Schaepman herdacht. Met een eucharistieviering in de Friezenkerk en een bloemenhulde bij zijn graf op het Campo Santo naast de Sint Pieter werd stilgestaan bij de betekenis van deze invloedrijke priester en politicus, die aan de wieg stond van de Rooms-katholieke Staatspartij.
Mgr. Dr. Herman Jozef Aloysius Maria Schaepman was een van de belangrijkste leiders van het emancipatieproces van Nederlandse katholieken aan het einde van de negentiende eeuw.

Hij was priester van het aartsbisdom Utrecht, dichter, en redenaar. Bovendien was hij lid van de Tweede Kamer, en was hij de fractievoorzitter en grondlegger van de Rooms Katholieke Staatspartij, de voorloper van de KVP, de partij die later opging in het CDA.

Samen met mensen als Dr. Abraham Kuiper, de grondlegger van de ARP, stond hij dus aan de wieg van de vorming de huidige politieke partijen.

Schaepman werd in 1844 geboren in Tubbergen (Twente), waar nog steeds een metershoog standbeeld van hem staat. Zijn lijfspreuk, die ook op de sokkel van zijn standbeeld is te lezen, was: "Credo, pugno", "Ik geloof, ik strijd".

Tijdgenoot

Om deze historische persoonlijkheid te gedenken trok vanmorgen een groep Nederlanders naar zijn graf om daar een bloemenhulde te brengen.

Bijzonder was de aanwezigheid van een `tijdgenoot' van Schaepman: de 101-jarige oud-ambassadeur Dr. P. Kasteel. Na de bloemenhulde was hij het, die bij het graf het lied `Aan U, o Koning der Eeuwen' inzette, de bekendste tekst van de hand van Schaepman. Dr. Kasteel wijdde onlangs een artikel aan Schaepman in Katholiek Nieuwsblad.

Eerder die morgen werd Schaepman tijdens de eucharistieviering in de Kerk der Friezen herdacht. De hoofdcelebrant, Mgr. Dr. K. Kasteel, (zoon van bovengenoemde) stond in zijn homilie stil bij de veelzijdigheid van Schaepman en bij de betekenis van zijn grafschrift: "Nihil est beatius beata morte", "Niets is zaliger dan een zalige dood". Schaepman heeft niet alleen door zijn zeer actieve leven, maar ook door zijn overgave aan God bij zijn sterven blijk gegeven van zijn diepe geloof, aldus mgr. Kasteel.

Huldiging

Schaepman was een voorbeeld van een gelovige die zich intens voor sociale zaken interesseerde. Daarom was het toepasselijk dat in dezelfde eucharistieviering twee religieuzen gehuldigd werden om hun sociale werk; Zr. Dominique en Zr. Paulien, van de Zusters van Liefde die zich vele jaren hebben ingezet voor de vluchtelingen in Rome. Zij ontvingen als erkenning voor hun werk de onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice'.

Auteur: Henri ten Have
 
 

 

Rorate Zoeken