Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nieuwe terreinen van inzet voor vrouwelijke religieuzen

Nieuwe terreinen van inzet voor vrouwelijke religieuzen
ROME (KerkNet/VID) - De voorzitter van de Europese Unie van de Hogere Oversten, pater Jesus Maria Lecea, ging in een gesprek met Vidimus Dominum nader in op de nieuwe perspectieven voor het gewijde leven van de vrouwelijke religieuzen.
Pater Lecea deed zijn uitspraken naar aanleiding van de bijeenkomst van de Unie van Algemene Oversten van Vrouwelijke Religieuzen in Rome.
Lecea verwees naar de zorgzame aanwezigheid van de vrouwelijke religieuzen, in het bijzonder op het gebied van de nieuwe armoede. Vrouwelijke religieuzen voelen zichzelf geroepen om met naastenliefde te getuigen: dat is niet enkel een manier om zichzelf te uiten, maar tevens een teken van Gods genade.
Op sociaal vlak onderscheiden de vrouwelijke religieuzen zich bij de zorg voor de lijdenden vaak door hun aandacht voor de vrouwen, die ze tot een “nieuwe waardigheid” helpen groeien.
Zuster Carmen Maragarita Fagot, de voorzitster van de Latijns-Amerikaanse CLAR, verklaarde tijdens diezelfde bijeenkomst dat de uitsluiting van een grote massa een belangrijk teken des tijds is. Die uitsluiting vraagt een gemeenschappelijke en geconcentreerde actie die het niveau van de eigen congregatie overstijgt en de uitbouw vraagt van nauwe samenwerkingsbanden met mannelijke en vrouwelijke leken.
”Maar”, zo besloot ze, “we moeten vooral terugkeren naar de wortels van het religieuze leven, dat zorgzaam omgaat met de wereld en geworteld is in een oprechte spiritualiteit”.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken