Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Volgelingen Lefebvre niet gehaast

Volgelingen Lefebvre niet gehaast
BRUSSEL (KerkNet/Tagblatt) - De volgelingen van de schismatieke bisschop Lefebvre zijn niet gehaast om de breuk met Rome opnieuw goed te maken. Bernard Fellay, de algemene overste van de beweging, verklaarde in een gesprek met het Zwitserse Tagblatt dat er wat hem betreft gerust een einde mag komen aan het schisma, maar dat er daarbij zeker een haast is: “De druk ligt bij Rome”.

De ‘geëxcommuniceerde’ volgelingen van Lefebvre verbaasden tijdens het Jubeljaar vriend en vijand toen zo’n 5.000 mensen een bedevaart maakten naar Rome en er door de Heilige Deur van de St.- Pietersbasiliek gingen. “Ook om voor de paus te bidden”, vertelde Fellay aan de krant. Met dit gebaar, zo vertelde Fellay op 11 mei aan de Zwitserse krant, wilden we Rome duidelijk maken dat we katholieken zijn.
Verbazingwekkender nog was misschien het feit dat ze in Rome met open armen ontvangen werden. Ook Fellay geeft in het gesprek toe dat hij verrast was door de snelheid waarmee Rome de dialoog hervatte. Hij meent ook dat de paus hierbij een belangrijke rol speelde, omdat het schisma - een woord dat Fellay nooit zelf in de mond zal nemen – de belangrijkste smet vormt op zijn pontificaat.
Toch benadrukt Fellay dat hereniging met Rome enkel mogelijk is als er een oplossing wordt gevonden voor de belangrijkste problemen: eenheid, maar niet tegen elke prijs. “We verlangen twee zaken. Alle priesters uit de hele wereldkerk moeten de ‘tridentaire’ eucharistie kunnen opdragen, wanneer ze dat wensen. Daarnaast moeten de sancties tegen ons opgeheven worden”. Volgens hem is de wijding van de bisschoppen binnen zijn Kerk niet zo’n ernstig probleem: “Ook Rome geeft toe dat we eigenlijk maar half en half schismatiek zijn.”
Delicater wordt het wanneer in het gesprek met het Zwitserse Tagblatt het Tweede Vaticaanse Concilie ter sprake komt, waartegen bisschop Lefebvre net zo fel fulmineerde: “We wijzen niet alles af: 95% mag gerust blijven. Wij reageren vooral tegen een bepaalde geest (...) Aartsbisschop Lefebvre heeft tegen paus Johannes Paulus II destijds gezegd dat hij het Tweede Vaticaanse Concilie wilde erkennen, maar dan in het licht van de traditie. Daarmee maakte hij zich in wezen de woorden van de paus zelf eigen, al is de formule niet eenduidig (...). Wij verlangen concretiseringen”.
Op de vraag van het Tagblatt of de dialoog wordt verder gezet, antwoordde Fellay: “Van onze kant niet. Wij staan niet onder tijdsdruk. Ik heb wel de indruk dat Rome haast heeft. Het argument van het einde van het pontificaat van paus Johannes Paulus II is ongetwijfeld erg gewichtig”.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken